Search Results

You are looking at 1 - 8 of 8 items for :

  • Information and Communications Sytems x
  • Financial Reporting, Group Accounting, Accounting and Balancing x
Clear All
Open access

Ilona Máthé

Britain Basingstoke: Palgrave Macmillan. Claus Offe (1997): Tipuri de tranziție. Europa de Est și experiența est-germană. Cambridge, MIT Press. Csapó Benö - Molnár Gyöngyvér - Kinyó László (2009): A magyar oktatási rendszer szelektivitása a nemzetközi összehasonlító vizsgálatok eredményeinek tükrében. Iskolakultúra, 19. 3-4. sz. 3-13. Marga, A. (2000). Educația în Tranziție, Programul Universitar Phare. București Paideia. Marga, A.(1998). Reforma educației în 1999, Agenția Națională Socrates, Alternativ, București. Ministerul Educației

Open access

Veronica Stefan and Valentin Radu

References Chapman, S. N., (2001) The fundamentals of production planning and control , Ed. Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ 07458, ISBN 0-13-017615-X Filip, F. G., (2007) Sisteme suport pentru decizii , Editura tehnică Frame, J. Davidso, (2002) The new project management: tools for an age of rapid change, complexity, and other business realities , San Francisco, John Wiley & Sons Lewis, James P. (2001) Project planning, scheduling and control: a hands-on guide to bringing projects in on time on budget , 3rd ed. Toronto, McGraw

Open access

Gheorghe Andrei, Raluca Gâlmeanu and Florin Radu

References Briciu, S. (2006), Contabiliatte managerală. Aspecte teoretice şi practice , Bucureşti: Ed. Economică, p. 14. Budugan, D. (2002), Contabilitate şi control de gestiune, Ediţia II-a, Iaşi: Ed. Sedcom Libris, 2002, p. 9. Călin, O. (2003), Contabilitatea de getsiune şi calculaţia costurilor , Bucureşti: Ed. Atlas Press SRL, p. 16. Doriath, B., Goujet, C (2006), Comptabilité de gestion , Paris: Dunod, p. 5. Dumbravă, P., Pop, A.(1997), Contabilitatea de gestiune în industrie , Deva: Ed. Intelcredo, 1997, pp.13

Open access

Ofelia Robescu and Alina-Georgiana Iancu

Bibliography Bălan N., Andreiana A., Popescu D.M., Stoica C., The ideal profile of a museum manager , Proceedings of the 5th WSEAS International Conference on Economy and Management (Volume II), p.263. Ştefan M.C., Dogaru M., (2012), Organizarea acţivităţii antrenarea angajaţilor, coordonarea şi controlul activităţilor, Dezvoltări social-economice nr.2, p.65. Duică M.,(2009) Managementul proiectelor Editura Bibliotheca, Târgovişte Duică A. (2008), Management , Editura Bibliotheca, Târgovişte, p.142. Deci E,, & Gagne M,. (2005

Open access

Gabriel Croitoru, Mircea Constantin Duica, Dorin Claudiu Manolache and Mihaela Ancuta Banu

References Abell, D. F. (1980): “Defining the Business – the Starting Point of Strategic Planning”, Prentice Hall. Bechard, J.-P. & J.-M. Toulouse (1998): “Validation of a didactic model for the analysis of the training objectives in entrepreneurship”, Journal of Business Venturing, vol. 13, pp. 317-332. Fiet, J. O. (2000): “The Theoretical Side of Teaching Entrepreneurship”, Journal of Business Venturing, vol. 16: 1-24. Garavan, T. N. & O’Cinneide, B., (1994) ”Entrepreneurship Education and Training Programmes: A Review and Evaluation

Open access

Laura Marcu

Bibliography APC (2016), “Argumente juridice şi morale împotriva vaccinării obligatorii exprimate şi susţinute de către reprezentanţii societăţii civile independente”, APC Romania, 13 aprilie, http://www.apc-romania.ro/ro/i-argumente-juridice-si-morale-impotriva-vaccinarii-obligatorii-exprimate-si-sustinute-de-catre-reprezentantii-societatii-civile-independente/MzYwLTA.html , 4.3.2018. INSP (2017), “Analiza evoluției bolilor transmisibile aflate în supraveghere”, Annual report 2016, Institutul Național de Sănătate Publică, Centrul Național de

Open access

Oana Raluca Ivan

References Candau P. (1985), Audit social , Ed. Vuibert, Paris; Dima I., Starostka-Patyk M., Radu F., Novak-Marcincin J., Tăbîrcă A.I.(2011) - Logistics Costs Estimation in Case of Industrial Waste , Recent Researches in Environment, Energy Planning and Pollution, Proceedings of the 5th WSEAS International Conference on Waste Management, Water Pollution, Air Pollution, Indoor Climate (WWAI ‘11), The Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, RO, July 1-3; Dima Șt, Popa A., Farcane N.(2015), Informațiile financiare și non-financiare între

Open access

Juliana Hadjitchoneva, Angel Ivanov and Kristian Hadjiev

: Journal of Industry, Competition and Trade. Vol. 6. pp.137-159 Siudek T. & A. Zawojska. (2014). “ Competitiveness in the economic concepts, theories and empirical research ”. In: Oeconomia 13 (1), 2014. pp. 91-108 Zizek S. (2009). First as Tragedy, Then as Farce. [Жижек Сл. (2009). Първо като трагедия, после като фарс. София: Издателство Св. Климент Охридски]