Search Results

You are looking at 1 - 6 of 6 items for :

  • Museums, Collecting and Material Culture x
  • Library and Information Science, Book Studies x
Clear All
Open access

Tomáš Wizovský

References CINK, Ondřej, MARYŠKA, František, STAŇKOVÁ, Daniela a WIZOVSKÝ, Tomáš. Relikviář svatého Maura. Sokolov: Fornica, 2010. ISBN 978-80-87194-12-6. CINK, Ondřej, SOKOL, Petr a WIZOVSKÝ, Tomáš. Hrady výukové a experimentální. Francouzské příklady vzdělávání a budování vztahu k minulosti a památkám. Zprávy památkové péče, 2008 roč. 68, č. 5, s. 500-504. CINK, Ondřej aWIZOVSKÝ, Tomáš. Bečov hrad a zámek - historie a sbírky. Libice nad Cidlinou: Gloriet, 2010. ČERNÁ, Alena, CINK, Ondřej a

Open access

Lucie Kodišová, Lenka Vacinová, Jiří Sejkora and Luboš Polanský

. Numismatický časopis československý , roč. 19, 1950, s. 55–73. CASTELIN, Karel O. O chronologii praž-ských grošů Jana Lucemburského. Numismatický sborník , roč. 6, 1960, s. 129–163. ČECHUROVÁ, Jana, STEHLÍKOVÁ, Dana a VANDROVCOVÁ, Miroslava. Karel a Naděžda Kramářovi doma . Praha, 2007. GROSSMANNOVÁ, Dagmar. Denáry a brakteáty na Moravě ve 2. polovině 13. století . Brno, 2015. HALAČKA, Ivo. Mince zemí Koruny české (1526–1856) . Díl I–III. Kroměříž, 1987–1988. HANUS, Radek. Český granát. Historie, geologie, mineralogie, gemologie a

Open access

Marek Prokůpek

References AMES, Peter J., A challenge to modern museum management: Meshing mission and market. In: MOORE, Kevin (ed.). Museum management. London: Routledge, 1994, s. 13-19. ISBN 978-0415112796. ANDRESON, Maxwell L. Metric of success in art museums [online]. Washington, 2004 [cit. 25. 1. 2016]. Dostupné z http://cgu.edu/pdffiles/gli/metrics.pdf. BASSO, Antonella a FUNARI, Stefania. A quantitative approach to evaluate the relative efficiency of museums. Journal of cultural economics, 2004, roč. 28, č. 3, s. 195

Open access

Dana Fagová and Veronika Šulcová

: Learning Curve: Education, Experience, Reflection. Forum of the ICON Textile Group, Birbeck College, London, 13. April 2015, s. 91. ĎUROVIČ, Michal a kol. Restaurování a konzervování archiválií a knih. Praha - Litomyšl: Ladislav Horáček - Paseka, 2002, s. 536. ISBN 80-7185-383-6. HAWKES, Richard. Gel Media in Aqueous Cleaning Methods on Paper’: a lecture by Professor Richard Wolbers, University of Delaware, presented at the Wellcome Institute, London, June 19th 2013. In: www.thebookandpapergathering.org[online]. November 8, 2013 [cit. 30

Open access

Otakar Kirsch and Lucie Jagošová

společenské, 1965, roč. 134, č. 2, s. 111–114. BENEŠ, Josef. Stredisko pre vyučovanie muzeológie v Prahe. Múzeum , 1968, roč. 13, č. 4, s. 272–273. BENEŠ, Josef. Muzeológuskepzö kozponta Prágai egyeptenen. Muzeumi közlemények , 1968, roč. 10, č. 2, s. 86–87. BENEŠ, Josef. Středisko pro výuku muzeologie Univerzity Karlovy. Časopis Národního muzea – Historické muzeum , 1971, roč. 140, č. 1–4, s. 60–62. BENEŠ, Josef, SKLENÁŘ, Karel, ŠŤOVÍČEK, Jan a kol. Bibliografie muzeologických prací Jiřího Neustupného . Středisko pro výuku muzeologie filozofické

Open access

Petra Štefcová, Jaroslav Valach and Petr Zemánek

References ARGYRIOU, Vasileios a PETROU, Maria. Chapter 1 Photometric Stereo: An Overview. In: Advances in Imaging and Electron Physics, 2009, vol. 156, s. 1-54. BERG, Ina. Looking through pots: recent advances in ceramics X-radiography. Journal of Archaeological Science [online]. 2008, vol. 35, no. 5, s. 1177-1188, ISSN 03054403 [cit. 20. 4. 2015]. Dostupné z: doi: 10.1016 j. jas. 2007.08.006. CARR, Christopher. Advances in ceramic radiography and analysis: Applications and potentials. Journal of