Search Results

You are looking at 1 - 10 of 22 items for :

  • Practical Theology x
Clear All
Open access

Annamária Pakai, Éva Brantmüller, Vajda Réka, Ilona Karácsony and Péter Balázs

., Oláh, A., Németh, K., & Betlehem, J. (2009). Egészség határok nélkül. Nővér, 22 (1), 13-23. Sándor, J., Brantmüller, É., Bödecs, T., Bálint, L., Szücs, M., & Péntek, E. (2008). The introduction of call-recall method into national cancer screening program organization and the social gradient of participation. Studia Sociologia, 1 (2), 39-62.

Open access

Ivana Hrozková

References Allwright, D., & Hanks, J. (2009). The developing language learner: an introduction to exploratory practice . New York: Palgrave Macmillan. Cohen, A. D. (1998). Strategies in learning and using a second language . London: Longman. Cohen, A. D. (2011). Strategies in learning and using a second language (2nd ed.). Harlow, England: Pearson/Longman. Cohen, A., & Macaro, E. (2007). Language learner strategies: thirty years of research and practice . Oxford: Oxford University Press. Cohen, A. D., & Oxford, R. L. (2002

Open access

Csaba Melczer, László Melczer, András Oláh, Mónika Sélleyné-Gyúró, Zsanett Welker and Pongrác Ács

References Bristow, M. R., Saxon, L. A., Boehmer, J., Krueger, S., Kass, D. A., De Marco, T., Carson, P., DiCarlo, L., DeMets, D., White, B. G., DeVries, D. W., & Feldman, A. M. (2004). Cardiac-Resynchronization Therapy with or without an Implantable Defibrillator in Advanced Chronic Heart Failure. The New England Journal of Medicine, 350, 2140-2150. Butter, C. (2011). Cardiac resynchronisation therapy : new data and technical developments. Herz, 36 (7), 577-585. Dontje, M. L., van der Wal, M. H. L., Stolk, R. P

Open access

János Tibor Karlovitz and György Gyukits

a pályaorientációs tevékenységben. In Torgyik Judit (Ed.), Százarcú pedagógia (pp. 440-445). Komárno: International Research Institute. Kovács Vanda (2014). Karriertervezés az iskolában. Módszertani ötletek és gyakorlatok tanároknak a diákok felkészítéséhez. Budapest: Tempus Közalapítvány. Lannert Judit (2004). Pályaválasztási aspirációk. A 13 és 17 évesek továbbtanulási aspirációi mögött munkáló tényezők három kistérségben. [PhD thesis]. Budapest: Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Szociológia Ph.D. program

Open access

Annamária Pakai, András Oláh, Gabriella Farkasné-Buzánczky, Mónika Sélleyné-Gyúró and Éva Brantmüller

diagnosztikájában. Hippocrates , 13 (2), 64-66. Lampek, K., & Kívés, Zs. (2012). Fundamentals of Research Methodology and Biostatical Knowledge. In Oláh, A. (Ed.), Textbook of Nursing Science (pp.177-208). Budapest: Medicina. Müller, A., Erdős, Cs., Molnár, R., & Paulik, E. (2012). Az emlő önvizsgálatával kapcsolatos ismeretek és aktivitás jellemzése a Dél-alföldi Régió 25-64 éves női népességének körében. Védőnő , 22 (5), 12-16. Pakai, A. (2011). A méhnyakrák szűrésen való megjelenés motivációjának a vizsgálata . [PhD thesis]. Budapest: Semmelweis

Open access

János Gábor Fintor

-Old Hungarian and Transylvanian Students’ Attitude to Physical Education. Magyar Sporttudományi Szemle, 13 (51), 10-15. Ivanics G. (1993). Mindennapos testneveles. Fejlesztő pedagógia, 4 (1-2), 11-13. Juhasz E., & Forray K. (2008). Az autonom tanulas es az oktatas rendszere. Új Pedagógiai Szemle, 58 (3), 62-68 Keri K. (1998). „A beteg szive kedvetlen, az etele izetlen...” Egy 18. szazadi magyar orvos konyvei az egeszsegről. Egészségnevelés, (4), 183-184. Kozma T. (2001). Bevezetés a nevelésszociológia alapjaiba. Budapest

Open access

Tímea Barzó

: DeGruyter. Sándor J. (1997). Gyógyítás és ítélkezés . Budapest: Medicina. Szeghő Á. (2010). Az egészségügyi szolgáltatás nyújtásával összefüggésben okozott károkért való felelősség szabályainak változása napjainkban. Jogelméleti Szemle , 10 (2), 1-3. Törő K. (1986). Az orvosi jogviszony . Budapest: Közgazdasági és jogi Könyvkiadó. Wellmann Gy. (Ed.) (2013). Polgári Jog. Kötelmi jog. Első és Második rész . Budapest: HVGORAC Lap- és Könyvkiadó Kft.

Open access

Andrea Juhász-Klér and Erika Varga

saját megítélésük alapján. Szociális Munka , 13 (1), 1-49. Juhászné-Klér A., & Budavári-Takács I. (2010). A study of the problem solving strategies of university students Practice and Theory in Systems of Education , 5 (4), 399-406. Juhászné-Klér A.(2013). Szociális készségek és interperszonális személyiségjellemzők szerepe a pályafejlődésben - avagy hogyan ítélik meg önmagukat az egyetemisták? In Karlovitz J. T., & Torgyik J. (Eds.), Vzdelávanie, výskum a metodológia (pp. 392-402). Komárno: International Research Institute. Juhászné-Klér A

Open access

László Balázs

Bar-On model of emotional-social intelligence. Psicothema , 18, Suplemento, 13-25. Bíró B., & Serfőző M. (2003). Szervezetek és kultúra. In Hunyady Gy., & Székely M. (Eds.), Gazdaságpszichológia (pp. 481-541). Budapest: Osiris. Coetzee, M., & Jansen, C. A. (2007). Emotional Intelligence in the Classroom . The Secret of Happy Teachers . Cape Town: Juta. Gaziel, H. H. (1997). Impact of School Culture on Effectiveness of Secondary Schools With Disadvantaged Students. Journal of Educational Research , 90 (5), 310-318. Goffee, R., & Jones, G. (1998). The

Open access

Encarnación Soriano-Ayala and Verónica C. Cala

: Psychometric Results from a Cross-Cultural Survey in 13 European Countries. Value in health, 11 (4), 645-658. Ravens-Sieberer, U., Auquier, P., Erhart, M., Gosch, A., Ramjil, L., Bruil, J., Power, M., Duer, W., Cloetta, B., Czemy, L., Mazur, J., Czimbalmos, A., Tountas, Y., Hagquist, C., Kilroe, J., & European KIDSCREEN Group. (2007). The KIDSCREEN-27 quality of life measure for children and adolescents: psychometric results from a cross-cultural survey in 13 European countries. Quality of Life Research , 16 (8), 1347-1356. Renzaho, A., Swinburn, B., & Burns