Search Results

You are looking at 1 - 10 of 98 items for :

Clear All
Open access

Marcin Gmys

-15). Poznań: Fundacja Malta. Łobodziński, F. (27th June 2011). Paweł Mykietyn. Prezydencja w rytmie trip hopu [Paweł Mykietyn. Presidency in a Trip-Hop Rhythm], Newsweek http://kultura.newsweek.pl/pawel-mykietyn--prezydencja-w-rytmie-trip-hopu,78530,1,1.html (accessed on 5th November 2015). Piotrowski, G. (2012). Czuję się wolnym człowiekiem. Rozmowa z Pawłem Mykietynem [I Feel a Free Man. A Conversation with Paweł Mykietyn], Res Facta Nova. No. 13, pp. 15-27. Szczecińska, E. (2006). Szybko, intuicyjnie. Rozmowa z Pawłem

Open access

Zbigniew Jerzy Przerembski

References Bryk, A., Bryk-Kaliszuk, J. (1992). Karol Namysłowski i jego orkiestra. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie. Chętnik, A. (1983). Instrumenty muzyczne na Kurpiach i Mazurach, S. Olędzki (Ed.). Olsztyn: Pojezierze. Chybiński, A. (1919). Ujemne wpływy na melodje ludowe Podhala, Przegląd Muzyczny. Nos. 13–14, pp. 5–8. Dahlig, P. (1988). Instrumentarium muzyczne w dziełach etnograficznych Oskara Kolberga, Muzyka. No. 3, pp. 71–98. Frankowska, W.W. (ed.) (2005). Muzyka Kaszub. Gdańsk: Oficyna Czec. Grajnert, J. (1881). Marcin Mrąga

Open access

Tomasz Nowak

. Okres saski (1730–1765). Bibliografia i antologia . Kraków: PWM. Szweykowska, A. (1966). Widowiska baletowe na dworze Zygmunta III (4 czerwca 1592, 13 oraz 18 grudnia 1605). Muzyka , No. 1, pp. 27–36. Tatarowski, L. (1979). Poglądy na ludowość w czasopiśmiennictwie młodopolskim . Warszawa-Wrocław: PWN. Tazbir, J. (Ed.), (1991). Mity i stereotypy w dziejach Polski . Warszawa: Interpress. Tomaszewski, M. (1985). Kategoria narodowości i jej muzyczna ekspresja. Ruch Muzyczny , No. 6, pp. 3–5. Walas, T. (Ed.), (1995). Narody i stereotypy

Open access

Krzysztof Szwajgier

. 1], exhibition catalogue. Warsaw: Galeria Wspołczesna. Krauze, Z. (1970). Kompozycja przestrzenno-muzyczna Nr 2 [Spatial Music No. 2], exhibition catalogue. Warsaw: Galeria Wspołczesna. Krauze, Z. (1970). Fortepian, pianista, kompozytor, publiczność [The Piano, the Pianist, the Composer and the Audience], Ruch Muzyczny. No. 17, pp. 14-15. Krauze, Z. (1970). Piece for Orchestra No. 1, a commentary printed in the programme book of the “Warsaw Autumn” International Festival of Contemporary Music, pp. 13-14 (French

Open access

Katarzyna Naliwajek-Mazurek

na fortepian Pawła Szymańskiego. Dwupoziomowość a problem parodii [Paweł Szymański’s Two Studies for Piano. Two-Level Structure and the Question of Parody], Res Facta Nova. No. 15, pp. 83-95. Naliwajek-Mazurek, K. (2001). Modele struktury muzycznej w Bagatelle für A. W. Pawła Szymańskiego [Models of Musical Structure in Paweł Szymański’s w Bagatelle für A.W.], Muzyka No. 1, pp. 61-84. Naliwajek-Mazurek, K. (2004). Partita IV Pawła Szymańskiego i jego ‘utopia podwójności muzyki’ [Paweł Szymański’s Partita IV and His “Utopia of Double

Open access

Szymon Paczkowski

[The Music Repertoire of the Saxon Theatre in Warsaw]. In: J. Lewański (Ed.), Opera w dawnej Polsce na dworze Władysława IV i królów saskich [ Opera in Old Poland, at the Courts of Ladislaus IV and the Saxon Kings ] (pp. 151–167). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Chybiński, A. (1911). Die deutschen Theoretiker im 16.–18. Jahrhundert und die polnische Musik, Zeitschrift der Internationalen Musikgesellschaft . No. 13, pp. 56–65. Chybiński, A. (1925). Przyczynki do historii krakowskiej kultury muzycznej w XVII i XVIII wieku [Contributions to the

Open access

Tomasz Jeż

-Lithuanian Commonwealth, 17 th –18 th Centuries. MA Thesis supervised by Prof. Alina Żurawska-Witkowska]. Warszawa: Uniwersytet Warszawski. Mitjana, R., Davidsson, Å. (1911–1951). Catalogue critique et descriptif des imprimés de musique des XVI e et XVII e siècles conservés à la Bibliothèque de l’Université Royale d’Upsala , Vols 1–3. Uppsala: Almquist and Wikseli. Obirek, S. (1996). Jezuici w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w latach 1564–1668. Działalność religijna, społeczno-kulturalna i polityczna [ The Jesuits in the Polish-Lithuanian Commonwealth 1564

Open access

Teresa Nowak

References Dzieła wszystkie Oskara Kolberga. Informator wydawniczy (1991). Poznań: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. Frenzel, A. (c. 1700). Historia populi et rituum Lusatiae superioris [unpublished manuscript]. Gajewski, Z. (2008). Niektóre sprawy słowiańskie. Teresin: Perła Publishing House. Herder, J.G. (1778–1779). Stimmen der Völker in Liedern. Vols. 1–3. Leipzig: Weygand. Hortzschanski [Sorb: Hórčanski], J. (1967). Von den Sitten und Gebräuchen der heutigen Wenden (1782). Lětopis C 10, pp. 102–140. Hose, S. (2012). „Serbow

Open access

Rūta Stanevičiūtė

). Kšištofas Pendereckis. Kalba Vilnius , No. 20, p. 13. Bourdieu, P. (1977). Outline of a Theory of Practice . Cambridge: Cambridge University Press. Budraitytė, D. (1996). Senasis naujos muzikos festivalis [Old Festival of New Music]. Kultūros barai , No. 12, pp. 44–46. Dibelius, U. (1983). Trauermusiken. Der Warschauer Herbst 1983. MusikTexte , No. 1, pp. 46–47 Dvarionas, B. (1958). Šiltas „Varšuvos ruduo“ [A Warm Warsaw Autumn]. Tiesa , 23-10-1958. Gaidamavičiūtė, R. (2008). Lietuvių ir lenkų muzikos ryšiai [Lithuanian-Polish Musical

Open access

Daniel Cichy

Szalonek’s Adventure with Sonorism], Opcje. No. 5, pp. 108-113. Gabryś R. (1985). Little B-A-C-H Symphony. In: Programme of a Silesian Philharmonic concert, 19.12.1985 (pp. 8-13). Katowice: Silesian Philharmonic. Gieburowska, B. (1978). 25 lat twórczości Witolda Szalonka [25 Years of Witold Szalonek’s Artistic Activity], Ruch Muzyczny. No. 1, pp. 3-4. Gojowy, D. (1994). Drugie Średniowiecze. Laudatio na cześć Witolda Szalonka [The Second Middle Ages. A Laudation for Witold Szalonek], Opcje. No. 2, pp. 79