Search Results

You are looking at 1 - 10 of 123 items for :

  • Ceramics and Glass x
Clear All
Open access

P. Pokorný

. 12. Hill G. A., Spellman D. L., Stratfull, R. F., Laboratory corrosion tests of galvanized steel in concrete, Technical Report: CA-DOT-Tl-5351-1-76-02, 1976, California, 1-24. 13. Kuklík V., Kudláček J., Žárové zinkování, 1st ed; AČSZ, Praha, 2014. 14. Eriksson H., Hirnová A., Příručka žárového zinkování, 3rd ed; AČSZ:Ostrava, 2009. 15. Housecroft C. E., Sharpe, A. G., Inorganic Chemistry, 4 th ed; Pearson Education:Fairford, 2012. 16. Pokorný P., Vliv koroze zinkované oceli na soudržnost s betonem

Open access

Z. Cílová, I. Kučerová and M. Knížová

historic stained glasses from the Cartuja de Miraflores (Spain). International Biodeterioration & Biodegradation 2006 , 58 (3-4), 155-161. 8. Dragoun, Z. Zlomek malovanéh okenního skla ze 13. století. In Historické sklo 2 , 1st ed.; Černá, E., Frýda, F., Špaček, J., Eds.; Městské muzeum v Čelákovicích: Čelákovice, 2000; pp 13-15. 9. Cílová, Z.; Frýda, F.; Beránková, M.; et al. Restaurátorský zásah na vitrajích z kostela sv. Jakuba Většího v Žebnici. Sklář a keramik 2012 , 62 (13-14), 348-352. 10. Wedepohl, K.; Simon

Open access

P. Pokorný

, 13 , 357-362. 16. Kobayashi, K.; et al. Experimental studies on epoxy coated reinforcing steel for corrosion protection, The International Journal of Cement Composites and Lightweight Concrete, 1984 , 6 (2), 99-116. 17. Assaad, J. J.; et al. Bond stregth of epoxy-coated bars in underwater concrete, Construction and Building Materials 2011 , 30 , 667-674. 18. Cusens, A.; et al. Pullout Tests of Epoxy-Coated Reinforcement in Concrete, Cement & Concrete Composites, 1992 , 14 , 269-276. 19. De Anda

Open access

P. Pokorný and M. Kouřil

portland cement paste in galvanized reinforcement surroundings, 9. Konference žárového zinkování 2003, sborník, 57-62. 13. Pokorný P., Pernicová R., Vokáč M., Sedlářová I., Kouřil M., Vliv vodíku a Ca[Zn(OH) 3 ] 2 ·2H 2 O na změny pórovitosti cementového tmelu v okolí žárově zinkované výztuže betonu, Koroze a ochrana materiálu 2017 , 61 (2), 67-79. 14. Rovnaníková, P., Bayer, P., Study of the interficial transition zone between cement paste and zinc coated steel reinforcement, Corrosion of Underground Structures , 2003 , 65-70. 15. Rovnaníková, P

Open access

R. Vaira Vignesh, R. Padmanaban and Chinnaraj K.

REFERENCES 1. P. Cabot, F. Centellas, E. Perez, and R. Loukili, “Pitting and repassivation processes of Al · Zn · Mg alloys in chloride solutions containing sulphate,” Electrochimica acta 1993 , 38 (18), 2741-2748. 2. J. C. Bailey, F. C. Porter, A. W. Pearson, and R. A. Jarman, “4.1 – Aluminium and Aluminium Alloys,” Corrosion (3 rd Edition) , pp. 4:3-3:37, Oxford: Butterworth-Heinemann, 1994. 3. J. A. Lyndon, R. K. Gupta, M. A. Gibson, and N. Birbilis, “Electrochemical behaviour of the β-phase intermetallic (Mg2Al3) as a function of pH as

Open access

L. Bílková and M. Škrdlantová

K.: Strengthening the Bond: Science and Textiles, Preprints of the North American Textile Conservation Conference (V. J. Whelan, ed.), str. 7-13. NATCC , Philadelphia 2002. 6. Maková A., Čeppan M., Hanus J., Mináriková J., Hanusová E., Havlínová B.: XIII. seminář restaurátorů a historiků, Třeboň 2006 (Straka R., ed.), str. 109-121. Národní archiv, Praha 2007. 7. Čeppan M., Havlínová B., Cséfalvayova L., Jančovičivá V., Ďurovič M., Hanus J.: XIII. seminář restaurátorů a historiků, Třeboň 2006 (Straka R., ed.), str. 138

Open access

E. Evin, M. Tomáš, J. Graban and M. Tóth

References 1. Hagarová M. Povrchové úpravy v automobilovom priemysle. 1st ed. 2013. 104 p. ISBN 978-80-553-1566-9. 2. Chovancová M. et al. Základy korózie a povrchovej úpravy materiálov. 1st ed. 2010. ISBN 978-80-227-3378-6. 3. Graban J. et al. Hodnotenie koróznej odolnosti pozinkovaných plechov s tenkými organickými povlakmi s protiotlačkovými vlastnosťami. Metal 2008: Sborník přednášek ze 17. mezinárodní konference metalurgie a materiálů, 13.-15. 5. 2008, Červený zámek, Hradec nad Moravicí, Česká republika

Open access

M. Zemanová, J. Petríková and J. Jurišová

References Landolt D. and Marlot A. Microstructure and composition of pulse - plated metals and alloys. Surface and Coatings Technology   2003 , 169-170 , 8-13. Paatsch, W. in J. C. Puippe & F. Leaman (Eds.), Pulse-Plating , Eugen G. Leuze Verlag: Saulgau, 1990. Tsangaraki-Kaplanoglou, I., Theohari, S., Dimogerontakis, Th., Kallithrakas-Kontos, N., Wang, Y.-M., Kuo, H.-H., & Kia, S. An investigation of electrolytic colouring process of anodized aluminum coatings. Surface and

Open access

K. Kreislová, H. Geiplová, I. Skořepová, J. Skořepa and D. Majtás

References 1. Zinc Millenium Map - Annual Average Atmospheric Corrosion of Zinc. UK and Republic of Ireland, 1998-2000, www.galvanizing.org.uk, (accessed 13.10.2015). 2. M.Morcillo, E. Almeida, B. Rosales, J. Uruchurtu, M. Marrocos, Corrosion y protection de metales en las Atmosferas de Iberoamerica (MICAT project), 1998, ISBN 84-930448-1-4. 3. J. Kobus, R. Lutze, Ocena ryzyka korozji atmosferycznej, Logistyka 2015, 4, 4094-4098. 4. I.S. Cole, G.A. King, G.S. Trinidad, W.Y. Chan, D.A. Paterson

Open access

M. Danková, A. Kalendová and J. Machotová

REFERENCES 1. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/42/ES: o omezování emisí těkavých organických sloučenin vznikajících při používání organických rozpouštědel v některých barvách a lacích a výrobcích pro opravy nátěru vozidel a o změně směrnice 1999/13/ES; 2004. 2. Santana J., González J., Morales J., et al. Evaluation of ecological organic paint coatings via electrochemical impedance spectroscopy. Int. J. Electrochem. Sci. 2012 , 7, 6489-6500. 3. Almedia E., Santos D. and Uruchurtu J. Corrosion performance of waterborne coatings for