Search Results

You are looking at 1 - 10 of 701 items for :

  • Public Health x
Clear All
Open access

Beata Pawłowska, Emilia Potembska, Maciej Zygo and Marcin Olajossy

References 1. Hołyst B. Motywacje samobójstw nieletnich. Ministerstwo Sprawiedliwości. Probacja. 2012;3:19-42. 2. Napieralska E. Epidemiologia zgonów dzieci i młodzieży z powodu samobójstw w Polsce w latach 1999-2006. Probl Hig Epidemiol. 2010;91(1):92-8. 3. Gmitrowicz A. Społeczne i psychiatryczne uwarunkowania prób samobójczych u młodzieży. Postępy Psychiatr Neurol. 1999;8:457-64. 4. Komenda Główna Policji. [http://statystyka.policja.pl] 5. Rosa K, Gmitrowicz A. Regionalny

Open access

Krzysztof Goniewicz, Mariusz Goniewicz, Witold Pawłowski and Piotr Fiedor

driving behavior: a review of their evolution. Accid Anal Prev. 1994;6:733-50. 13. Tomson T, Beghi E, Sundqvist A, Johannessen SI. Medical risks in epilepsy: a review with focus on physical injuries, mortality, traffic accidents and their prevention. Epilepsy Res. 2004;1:1-16. 14. Scott I. Drive On! A Social History of the Motor Car. Injury prev. 2004;4:249-57. 15. Híjar M, Carrillo C, Flores M, Anaya R, Lopez V. Risk factors in highway traffic accidents: a case control study. Accid Anal Prev. 2000;5:703-9. 16. Chan CC. The state of the art of

Open access

Olga Watrakiewicz-Hurko, Jarosława Belowska, Zofia Sienkiewicz, Grażyna Dykowska and Joanna Gotlib

://cbos.pl] 7. Kośmider-Cichomska A. Postawy wobec przeszczepu narządów. Raport z badań. IPSOS. Warszawa; 2002.[http://Ipsos.pl] 8. Gorzkowicz B. Opinia na temat dawstwa narządów wśród studentów uczelni wyższych Szczecina. Probl Pielęg. 2010;18(2):111-6. 9. Makara-Studzińska M, Kowalska AJ, Jakubowska K. Poziom wiedzy oraz opinie pielęgniarek na temat transplantacji organów. Med Og Nauk Zdr. 2012;18(1):31-6. 10. Makara-Studzińska M, Celiński R. Poziom wiedzy pielęgniarek na temat medycyny transplantacyjnej. Zdr Publ. 2009;119(4):408-13.

Open access

Anna Steć

. Longenecker JC, Coresh J, Powe NR, et al. Traditional cardiovascular disease risk factors in dialysis patients compared with the general population: The CHOICE Study. J Am Soc Nephrol. 2002;13:1918-27. 5. Desir GV. Regulation of blood pressure and cardiovascular function by renalase. Kidney Int. 2009;76:366-70. 6. Stec A, Semczuk A, Furmaga J, et al. Polymorphism of the renalase gene in end-stage renal disease patients affected by hypertension. Nephrol Dial Transplant. 2012;27:4162-6. 7. Stec A, Ksiazek A, Buraczynska M. Rs10887800 renalase gene

Open access

Patrycja Misztal-Okońska, Artur Wdowiak, Wojciech Krawczyk and Magdalena Młynarska

. In: A. Kwiatkowska, K. Krasoń, W. Dąbroś, et al. (ed). Studencki zeszyt naukowy „Myśl społeczno-ekonomiczna”. Kielce-Tarnobrzeg: Wydawnictwo Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód; 2013, p. 105-8. 12. Okólski M. Demographic challenges of Europe and Poland. Sociol Stud. 2010;4(199):37. 13. Łepecka-Klusek C, Karauda M, Bucholc M. Macierzyństwo współczesnych kobiet. Zdr Publ. 2003;113(3/4):277-9. 14. Major K, Byś M, Baumert M, et al. Ciąża po 30. roku życia – normą XXI wieku. Perinatol Neonatol Ginekol. 2013;6(2):88-92. 15. Kulma B. Późne

Open access

Renata Chałas, Paweł Maksymiuk and Tomasz Fajgier

Document; Information. Canada, Ottawa; 1974. 10. Wysocki M, Miller M. Paradygmat Lalonde’a, Światowa Organizacja Zdrowia i Nowe Zdrowie Publiczne. Przegl Epidemiol. 2003;57:505-12. 11. Pawka B, Wdowiak L, Szymańska J. Ocena higieny jamy ustnej u dzieci 12-letnich z Lublina. Zdr Publ. 2007;117(2):171-4. 12. Ramseier C, Leiggener I, Lang NP, et al. Short-term effects of hygiene education for preschool (kindergarten) children: a clinical study. Oral Health Prev Dent. 2007;5(1):19-24. 13. Rong W, Bian JY, Wang

Open access

Barbara Kołłątaj, Magda Sowa, Witold Kołłątaj, Piotr Książek and Justyna Szakuła

;345(11):810-6. 11. Curhan SG, Eavey R, Shargorodsky J, Curhan GC. Analgesic use and the risk of hearing loss in men. Am J Med. 2010;123(3):231-7. 12. Roerig JL, Steffen KJ, Mitchell JE, Zunker C. Laxative abuse. Epidemiology, diagnosis, and management. Drugs. 2010;70(12):1487-503. 13. Merenstein D, Diener-West M, Halbower AC, et al. The Trial of Infant Response to Diphenhydramine. TheTIRED Study – A randomized, controlled, patient-oriented trial. Arch Pediatr Adolesc Med. 2006;160:707-12. 14. Schillie SF, Shehab N, Thomas KE, Budnitz DS. Medication overdoses

Open access

Gustaw Chołubek, Krzysztof Wiktor, Karolina Małek and Dorota Robak-Chołubek

studentek. Zdr Publ. 2002;112:340-4. 11. Kotarski J, Basta A, Dębski R, et al. Rekomendacje Zespołu Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące szczepienia przeciwko zakażeniom HPV. Gin Pol. 2009;2:139-46. 12. Unger Z, Maitra A, Kohn J, et al. Knowledge of HPV and HPV vaccine among women ages 19 to 26. Womens Health Iss. 2015;S1049-3867(15)00078-X. 13. Almeida CM1, Tiro JA, Rodriguez MA, et al. Evaluating associations between sources of information, knowledge of the human papillomavirus, and human papillomavirus vaccine uptake for adult

Open access

Agnieszka Bień, Kozak2 Rzońca, Marta Zarajczyk, Grażyna J. Iwanowicz-Palus and Agnieszka Kozak

. Rola prasy w promocji zdrowia. Hygeia Public Health 2015;50(2):401-5. 12. Gawęda A, Woś H. Karmienie naturalne oraz czynniki warunkujące jego długość u dzieci z terenu Górnego Śląska. Nowa Pediatr. 2007;1(5):5-10. 13. Turbiarz A, Kadłubowska M, Kolonko J, Bąk E. Rola mediów w promocji zdrowia. Probl Pielęg. 2010;18(2):239-42. 14. Kozłowska A. Oddziaływanie mass mediów. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; 2006. p.111. 15. Deluga A, Olkuska E, Ślusarska B. Wiedza rodziców na temat okresu

Open access

Paweł Zdanowski, Danuta Szymczewska, Grażyna Dykowska and Joanna Gotlib

extravasation; relationship to intravenous injection rates. Radiol. 1998;209:411-6. 19. Petersein J, Peters CR, Wolf M, Hamm B. Results of the safety and efficacy of iobitridol in more than 61,000 patients. Eur Radiol. 2003;13: 2006-11. 20. Katayama H, Yamaguchi K, Tozuka T, et al. Adverse reactions to ionic and nonionic contrast media. A reports from the Japanese Committee on the Safety of Contrast Media. Radiol. 1990;175:621-8. 21. Pruszyński B. Wskazania do badań obrazowych. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2011. p.88