Search Results

You are looking at 1 - 10 of 52 items for :

  • Criminal Law x
Clear All
Open access
Open access

Marek Lesniak

References Widacki M. 2014, Aktualny standard badań poligraficznych a praktyka polska, [in:] J. Widacki (ed.), Badania poligraficzne w Polsce, Oficyna Wydawnicza AFM, Krakow, p. 193. Konieczny J. 2010, Polygraph examination as scientific evidence, European Polygraph 3 (13), pp. 129-135. Leśniak M., Zubańska M., A comparison of polygraph examination accuracy rates obtained using the seven-position numerical analysis scale and the Objective Scoring System (a study on the Polish population), European Polygraph 2

Open access

Daniela Cristina Cret and Cosmina Flavia Bobar

. II. Persoanele , Editura C. H. Beck, Bucuresti, 2007 11. Malaurie Ph., Aynès L., Les personnes. La protection des mineurs et des majeurs , 4 e èdition, Defrenois, Lextenso èditions, Paris, 2009 12. Massip J., Tutelle des mineurs et protection juridique des majeurs , Defrenois, Lextenso èditions, Paris, 2009 13. Pivniceru M.-M., Perju P., Voicu C., Codul civil adnotat. Despre legea civila. Despre persoane, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2013 14. Reghini I., Diaconescu S., Vasilescu P., Introducere in dreptul civil , editia a 2-a

Open access

Jan Widacki, Michał Widacki and Jacek Antos

, 3. Pollina D.A., Dollins A.B., Senter S.M., Brown T.E., Pavildis I., Levine J.A. Ryan A.H. (2006), Facial Skin Surface Temperature Changes During a “Concealed Information Test”, Annals of Biomedical Engineering 2006, 34, 7, 1182–1189. Rajoub B.A., Zwiggelarr R. (2014), Thermal Facial Analysis for Deception Detection, IEEE Transactions on Information Forensics and Security 2014, 9, 6, 1015–1023. Staszel R., Wojtarowicz M., Zajac P. (2013), Praktyczne możliwości zastosowania kamery termowizyjnej, Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały 2013, 2 (13

Open access

Anca Florina Morostes, Narcisa Mihaela Stoicu and Claudia Doinita Gherlea

) , Bucharest, 2001; 11. Muraru, I., Tanasescu, E.S., Drept constitutional si institutii politice (Constitutional Law and Political Institutions) , ed. a XIII-a, C.H. Beck, Bucharest, 2009; 12. Niciu, M., Drept international public (Public International Law) , Arad, Servosat, 1999; 13. Rousseau, D., La justice constitutionnelle en Europe , 3e edition, Montchrestien, Paris,1997; 14. Vida, I., Vida, I.C., Puterea executiva si administratia publica (Executive Power and Public Administration) , ed. a II-a, Cordial Lex, 2012, Cluj-Napoca; 15

Open access

Tuvya T. Amsel

References [1] Trovillo Paul Y. (1939), A history of lie detection . Journal of Criminal Law, Criminology and Police Science , 29, pp. 848–881, Reprinted in Polygraph 1972, 1 (2), pp. 46–74, and 1(3), pp. 151–160. [2] Matte J.A., Forensic Psychophysiology Using The Polygraph , J.A.M Publications, Williamsville NY, 1996, pp. 41–42, 199, 203–205, 278, 281, 292, 325, 328–342. [3] Krapohl D., Sturm S., (2002), “Superdampening Concept”, Terminology Reference for The Science of Psychophysiological Detection of Deception, Polygraph 31 (3), p. 221

Open access

Daniela Cristina Creţ

-Napoca, 1988 10. Leş I., Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole. Art. 1-1133 , ediţia a 2-a, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2015 11. Moldovan F. I., Mara T., Drept roman, vol. I, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2016 12. Popa I.-F., Remediile abuzului de drept contractual , în Revista Română de Drept Privat , nr. 6/2014 13. Société de législation comparée, Les principes contractuelles communes , art. 0:301, February 2008, Paris 14. Speriusi-Vlad A., Noul Cod civil, lipsa dreptului, abuzul de drept și mecanismul reparator al

Open access

Narcisa-Mihaela Stoicu and Anca-Florina Moroşteş

politice, vol. II, Editura Proarcadia, Bucureşti 1993; 11. Murgu S., Stoicu M. N., Drept constituţional şi instituţii politice, Editura Cordial Lex, Cluj-Napoca, 2012; 12. Prisăcaru V., Tratat de drept administrativ român. Partea generală , ediţia a 3-a, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002; 13. Santai I., Caracteristicile, condiţiile şi efectele activităţii exercitate de Avocatul Poporului , în Dreptul, nr. 8/1997; 14. Vida I., Puterea executivă şi administraţia publică , Editura Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, Bucureşti, 1994.

Open access

Vitas Saldžiūnas and Aleksandras Kovalenko

-275. Reid J. E. & Inbau F. E. (1977), Truth and Deception: Th e Polygraph (“Lie Detection”) Technique. Williams and Wilkins: Baltimore. Saldžiūnas V. & Kovalenko A. (2008a), Th e event knowledge test, European Polygraph, 1(3), 21-29 Saldžiūnas V. & Kovalenko A. (2008b), Th e event knowledge test (EKT) in Polygraph Examination (in case of murder), European Polygraph, 2(4), pp. 137-142. Saldžiūnas V. & Kovalenko A. (2008c), Th e event knowledge test (EKT) in Polygraph Examination (common notice of tactics), European Polygraph

Open access

Marţian Iovan

. Pantazi, Radu, „Simion Bărnuţiu”, în „Istoria filosofiei româneşti”, ediţia a II-a, vol. I, Editura Academiei R.S.R., 1985, pp. 340 – 363. 13. Pantazi, Radu, „Simion Bărnuţiu. Opera şi gândirea”, Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 1967. 14. Plămădeală, Antonie, „Simion Bărnuţiu în epocă şi în vecii vecilor”, în „Dascăli de cuget şi simţire românească”, Bucureşti: Editura Institutului Biblic şi de Misiune a Bisericii Ortodoxe Române, 1981, pp. 317-320. 15. Roşca, D.D., „Europeanul Bărnuţiu”, în „Oameni şi climate”, Cluj, 1971, pp. 73-101.