Search Results

You are looking at 1 - 10 of 65 items for :

  • Commercial Law x
Clear All
Open access

Daniela Cristina Cret and Cosmina Flavia Bobar

. II. Persoanele , Editura C. H. Beck, Bucuresti, 2007 11. Malaurie Ph., Aynès L., Les personnes. La protection des mineurs et des majeurs , 4 e èdition, Defrenois, Lextenso èditions, Paris, 2009 12. Massip J., Tutelle des mineurs et protection juridique des majeurs , Defrenois, Lextenso èditions, Paris, 2009 13. Pivniceru M.-M., Perju P., Voicu C., Codul civil adnotat. Despre legea civila. Despre persoane, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2013 14. Reghini I., Diaconescu S., Vasilescu P., Introducere in dreptul civil , editia a 2-a

Open access

Anca Florina Morostes, Narcisa Mihaela Stoicu and Claudia Doinita Gherlea

) , Bucharest, 2001; 11. Muraru, I., Tanasescu, E.S., Drept constitutional si institutii politice (Constitutional Law and Political Institutions) , ed. a XIII-a, C.H. Beck, Bucharest, 2009; 12. Niciu, M., Drept international public (Public International Law) , Arad, Servosat, 1999; 13. Rousseau, D., La justice constitutionnelle en Europe , 3e edition, Montchrestien, Paris,1997; 14. Vida, I., Vida, I.C., Puterea executiva si administratia publica (Executive Power and Public Administration) , ed. a II-a, Cordial Lex, 2012, Cluj-Napoca; 15

Open access

Daniela Cristina Creţ

-Napoca, 1988 10. Leş I., Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole. Art. 1-1133 , ediţia a 2-a, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2015 11. Moldovan F. I., Mara T., Drept roman, vol. I, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2016 12. Popa I.-F., Remediile abuzului de drept contractual , în Revista Română de Drept Privat , nr. 6/2014 13. Société de législation comparée, Les principes contractuelles communes , art. 0:301, February 2008, Paris 14. Speriusi-Vlad A., Noul Cod civil, lipsa dreptului, abuzul de drept și mecanismul reparator al

Open access

Narcisa-Mihaela Stoicu and Anca-Florina Moroşteş

politice, vol. II, Editura Proarcadia, Bucureşti 1993; 11. Murgu S., Stoicu M. N., Drept constituţional şi instituţii politice, Editura Cordial Lex, Cluj-Napoca, 2012; 12. Prisăcaru V., Tratat de drept administrativ român. Partea generală , ediţia a 3-a, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002; 13. Santai I., Caracteristicile, condiţiile şi efectele activităţii exercitate de Avocatul Poporului , în Dreptul, nr. 8/1997; 14. Vida I., Puterea executivă şi administraţia publică , Editura Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, Bucureşti, 1994.

Open access

Marţian Iovan

. Pantazi, Radu, „Simion Bărnuţiu”, în „Istoria filosofiei româneşti”, ediţia a II-a, vol. I, Editura Academiei R.S.R., 1985, pp. 340 – 363. 13. Pantazi, Radu, „Simion Bărnuţiu. Opera şi gândirea”, Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 1967. 14. Plămădeală, Antonie, „Simion Bărnuţiu în epocă şi în vecii vecilor”, în „Dascăli de cuget şi simţire românească”, Bucureşti: Editura Institutului Biblic şi de Misiune a Bisericii Ortodoxe Române, 1981, pp. 317-320. 15. Roşca, D.D., „Europeanul Bărnuţiu”, în „Oameni şi climate”, Cluj, 1971, pp. 73-101.

Open access

Marius Neculcea and Bogdan Ionescu

; 12. Theo. L. De Vinne, The Invention of Printing , New York, 1876; 13. A. Watson, Critical Studies in Ancient Law, Comparative Law and Legal History, Hart Publishing, 2004.

Open access

Professor Florin Dumiter and Ștefania Jimon

References 1. Arnold, B., Sasseville, J., Zolt, E., (2003), Summary of the Proceedings of an Invitational Seminar on the Taxation of Business Profits under Tax Treaties, Bulletin - Tax Monitor, May 2003, IBFD, pp. 187 - 207. 2. De Groot, I. (2015), Exemption Method in the Eu Parent - Subsidiary Directive Amended in Respect of Hybrid Instruments: What about the Credit Method? EC Tax Review, 2015 - 3, pp. 158 - 165. 3. Dumiter, F., Boiță, M., (2017a), Transfer Prices Implication upon Tax System. The Romanian

Open access

Florin Dumiter and Marius Boiță

6. Bibliografie 1. Bakker A. & Obuoforido, B., (2009), Transfer Pricing and Custom Valuation – Two Worlds to Tax as One, International Bureau of Fiscal Documentation, Amsterdam. 2. Bakker, A. (2009), Transfer Pricing and Business Restructuring – Streamlining all the way, International Bureau of Fiscal Documentation, Amsterdam. 3. Bilaney, S.K. (2015), Transfer Pricing in the Logistic Sector, International Transfer Pricing Journal, July/August 2014, pp. 236 – 240. 4. Brauner, Y. (2012), Formula Based Transfer Pricing: Proper Tax Base

Open access

Martian Iovan

environmental education. 10. European Comission. (2008). Attitudes of European citizens towards the environment. Special Eurobarometer.68.2, http://ec.europa.eu/publicopinion/archives/ebs295en.pdf. 11. Guvernul Romaniei. (2008). Strategia Nationala pentru Dezvoltarea Durabila a Romaniei. 12. Hoggan, J. (2009). Climate cover-up. Vancouver/Toronto/Berkeley: D./ M. Publisher. Inc. 13. Iovan, Martian. (2014). Eco-Education: A Required Element of Public Policies for Sustainable Social and Economic Development, in

Open access

Hamed Alavi

Bibliography: 1. Alavi, H. (2015), “Autonomy Principle and Fraud Exception in Documentary Letters of Credit, a Comparative Study between United States and England”. International and Comparative Law Review, Vol. 15, No. 2, 45 2. Alavi, H, (2016a), Arbitration and LC Fraud Disputes: a Comparative Approach, Russian Journal of Comparative Law, Vol. (8), 2, 70 3. Alavi, H. (2016b). Documentary Letters of Credit, Legal Nature and Sources of Law. Journal of Legal Studies , 17 (31), 106-121. 4. Alavi, H (2016c), Illegality as an exception to