Search Results

You are looking at 1 - 10 of 33 items for :

Clear All
Open access

Alexander Dzhurynskyi

.04.2011 № 461 [Government Regulation on the Putting a Construction into Operation of 13th April 2011 N 461], http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/461-2011-п, [05.V.2015]. Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України про практику застосування адміністративними судами окремих положень Кодексу адміністративного судочинства України під час розгляду адміністративних справ 06.03.2008 № 2 [Resolution of the Plenum of the Supreme Administrative Court of Ukraine of 6th March 2008 No. 2 on the Practice of Substantive the Administrative Procedural Code of

Open access

Ilona Przybojewska

renewable sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC, OJ L 140, 5.6.2009, p. 16–62. Directive 2009/72/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 concerning common rules for the internal market in electricity and repealing Directive 2003/54/EC, OJ L 211, 14.8.2009, p. 55–93. Directive 2009/73/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 concerning common rules for the internal market in natural gas and repealing Directive 2003/55/EC, OJ L 211, 14.8.2009, p. 94

Open access

Adam Strzelecki

://budzetobywatelski.swiecie.eu/aktualnosc/wyniki-g%C5%82osowania , [11 12 2017]. Budżet obywatelski w Świeciu. Już wiemy na co wydamy milion złotych, http://www.pomorska.pl/gminy-w-kujawsko-pomorskiem/gmina-swiecie/wiesci-z-gminy/a/budzet-obywatelski-w-swieciu-juzwiemy-na-co-wydamy-milion-zlotych ,10759536/, [12 12 2017]. Budżet obywatelski Wąbrzeźna. Znamy już wyniki głosowania, www.budzetobywatelski.wabrzezno.com/znamy-juz-wyniki-budzetuobywatelskiego /.[ 13 11 2016]. Budżet obywatelski 2018 – wyniki głosowania, www.bip.chelmza.pl/9701,budzet-obywatelski , [02 03 2017]. Budżet

Open access

Jacek Przybojewski

administracji rządowej w województwie, Dz. U. Nr 31, poz. 206 ze zm. [the Act of 23 January 2009 on voivode and governmental administration in voivodeship, J.L., No. 31, item 206, as amended]. Ustawa z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. [the Law on proceedings before administrative courts of 30 August 2002, J.L. No. 153, item 1270, as amended]. Ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, t.j. Dz. U. 2010 r. Nr 80, poz. 526 ze zm. [the Act of 13 November 2003 on

Open access

Zbigniew Szonert

. http://www.rpo.gov.pl, 11.11.2011. J. Kochanowski, Jestem organem konstytucyjnym, „Dziennik”, 19- -20 01.08 [I am a constitutional body]. J.Krzemiński, Wolność ciągle zagrożona, czyli o aktualności liberalizmu, „Fakt, Tygodnik Idei” 13.04.2005 [Freedom constantly threatened - on currentness of liberalism]. Jarecka A., Zasada powszechności i równości w polskim prawie wyborczym, Warszawa 2000 [The principle of universality and equality in Polish electoral law] Kaczocha W., Demokracja proceduralna, Poznań

Open access

Anna Ryłow

of the Republic of Poland, J.L. No.44, item 267]. Ustawa Konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1935 r., Dz.U. Nr 30, poz. 227 [The Act of Constitution of 23 April 1935, J.L. No.30, item 227]. Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 lipca 1952 r., Dz.U. Nr. 33, poz. 232, z późn. zm. [Constitution of the Polish People's Republic of 22 July 1952, J.L. No.33, item 232 as amended]. Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Kodeks karny, Dz. U. nr 13, poz. 13 ze zm. [The Act of 19 April 1969 - the Penal Code, J.L. No. 13, item 94, as amended]. Ustawa z dnia 6

Open access

Anna Garczewska

[ Family court loses only to the public TV ], 13.03.2008 „Wirtualne Media”, http://www. wirtualnemedia.pl/artykul/sad-rodzinny-przegrywa-tylko-z-jedynka [11.03.2014]. Czyja wina? serial paradokumentalny [ Whose fault is it? a para-documentary series ] http://www.polsat.pl/Nasze_Programy,2846/ Czyja_Wina,1323263/index.html [11.04.2014]. Sądowy show “Czyja wina?” znika z Polsatu [ Polsat takes „Whose fault is it?”of the air ], „Wirtualne Media”, http://www. wirtualnemedia.pl/artykul/sadowy-show-czyja-wina-znika-z-polsatu [11.04.2014]. Gdzie ci mężczyźni, czyli

Open access

Jacek Przybojewski

References Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community, OJ C306 of 13.12.2006, p. 1-271. The regulation of the Council no. 44/2001 from 22nd Dec. 2000 on the jurisdiction and recognition of court judgments and their application in civil and commercial cases, OJ L 12, 16.1.2001, p. 1-23. The judgment of the Constitutional Tribunal from 29th Sept. 1997, K 15/97, OTK ZU 1997, nr 3-4, poz. 37 [OTK ZU of 1997, no. 3-4, item 37]. The

Open access

Magdalena Redo

References Agreement of 13th November 2014 between the European Central Bank and the national central banks of the Member States outside the euro area amending the Agreement of 16th March 2006 between the European Central Bank and the national central banks of the Member States outside the euro area laying down the operating procedures for an exchange rate mechanism in stage three of Economic and Monetary Union, Official Journal of the European Union No 2015/C 64/01. Agreement of 16th March 2006 between the European Central

Open access

Anna Garczewska

., Dialogues on the Supersensual Life, edited by Bernard Holland, London 1901. CBA, http://www.cba.gov.pl/en/about-the-cba/2,ABOUT-THECBA.html, 11.05.2015. CBOS, O przestrzeganiu prawa i funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości w Polsce, BS/5/2013, Warszawa 2013, http://cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_005_13.PDF 24.03.2014 [The compliance with law and administration of justice in Poland]. Garczewska A., Polish contemporary legal system in court shows and courtroom dramas, (in:) Law and Administration in Post-Soviet Europe, G. Górski