Search Results

1 - 4 of 4 items :

  • Western Europe x
Clear All
The development of innovation and entrepreneurship in the voivodeship of Kuyavia and Pomerania

References Analiza powiązań współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, jednostkami B+R i instytucjami otoczenia biznes, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy [Analysis of relations of cooperation between entrepreneurs, R & D units and business environment institutions]. Begg D., Fisher S., Dornbush R., Makroekonomia, Warszawa 1997 [Macroeconomics] Drucker P.F.,Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992 [Innovation and entrepreneurship. The practice and principles] European

Open access
Polish contemporary legal system and its movie depict

]. Krzyżanowska A., Dla kogo fi oletowy żabot, 22.05.2013 “Gazeta Prawna”, http://serwisy.gazetaprawna.pl/prawnik/artykuly/707048,dla_kogo_fioletowy_zabot.html, 29.03.2014 [Who will get court dress?]. Lincz, 24.05.2011 TVN, http://uwaga.tvn.pl/48372,news,1,lincz,reportaz.html, 20.03.2014 [The Lynch]. Parytet w orzecznictwie czyli niech nas sądzą oni, 10.04.2013 “Forsal”, http://forsal.pl/artykuly/696359,parytet_w_orzecznictwie_czyli_niech_sadza_nas_oni.html, 29.03.2014 [Work equality in judiciary]. „Pitbull” bezsilny w starciu z

Open access
Polish Contemporary Legal System in Court Shows and Courtroom Dramas

amended]. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, t.j. Dz.U. z 2010 r., nr 10, poz. 65 ze zm. [the Act of 6 July 1982 - the Legal Counsels Act, uniform text J.L. of 2010, No. 10, item 65, as amended]. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 - the Act of 20 June 1997- Road Trafc Law, uniform text J.L. of 2012, item 1137, as amended. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych, Dz.U. nr 38, poz. 249 [The Regulation of the Minister of Justice of

Open access
Some aspects of controlling compliance with regulations regarding processing of personal data in Poland

in Administration, uniform text J.L. of 2016, item 599 as amended]. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 [The Act of 23 April 1964 – Civil Code, uniform text J.L. of 2017, item 459]. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 [The Act of 14 June 1960 – Code of Administrative Procedure, uniform text J.L. of 2016, item 23]. Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 10 października 2011 r. w sprawie nadania statutu Biuru Generalnego Inspektora Ochrony

Open access