Search Results

1 - 1 of 1 items :

Clear All
Socio-Cultural Aspects of Present-Day Internal Suburban Migration in Slovakia – in the Example of the Village Soblahov in the Trenčín District

LITERATÚRA Bezák, A. (2006). Vnútorné migrácie na Slovensku: súčasné trendy a priestorové vzorce. Geografický časopis , 58 (1), 15–44. Zís -kané 23. apríla 2019, z https://www.sav.sk/journals/uploads/05311219Bez%C3%A1k.pdf . Bitušíková, A. (2006). Transnárodná migrácia z pohľadu sociálnej antropológie. In: D. Luther (Ed.), E/Migrácie a Slovensko. Diver zita ako faktor transformácií identít . Bratislava: Ústav etnológie SAV, Ústav vedy a výskumu UMB v Banskej Bystrici (s. 115–136). Brettel, C. B., Holliefield, J. F. (Eds.) (2008). Migration

Open access