Search Results

1 - 10 of 29 items :

  • Clinical Medicine x
  • Paediatric Haematology and Oncology x
Clear All
Opieka ginekologiczna po transplantacji komórek krwiotwórczych – zalecenia na podstawie piśmiennictwa i własnych doświadczeń

management Bone Marrow Transplant 2006 38 8 567 – 72 10.1038/sj.bmt.1705487 [6] Brennan A, Hickey M. Gynaecological care after stem cell transplant: An overview. Maturitas 2017;105:30–32. 10.1016/j.maturitas.2017.05.009 Brennan A Hickey M Gynaecological care after stem cell transplant: An overview Maturitas 2017 105 30 – 32 10.1016/j.maturitas.2017.05.009 [7] Kornik RI, Rustagi AS. Vulvovaginal Graft-Versus-Host Disease. Obstet Gynecol Clin North Am 2017;44(3):475–92. 10.1016/j.ogc.2017.05.007 Kornik RI Rustagi AS Vulvovaginal Graft

Open access
Znaczenie badań molekularnych dla oceny ryzyka i rokowania u chorych na pierwotne włóknienie szpiku w oparciu o wskaźniki prognostyczne IPSS, DIPSS oraz MIPSS

.1.208 Cross NC Genetic and epigenetic complexity in myeloproliferative neoplasms Hematology Am Soc Hematol Educ Program 2011 2011 208 14 [27] Rumi E, Pietra D, Pascutto C, et al. Clinical effect of driver mutations of JAK2, CALR, or MPL in primary myelofibrosis. Blood 2014;124(7):1062–1069. 10.1182/blood-2014-05-578435 Rumi E Pietra D Pascutto C Clinical effect of driver mutations of JAK2, CALR, or MPL in primary myelofibrosis Blood 2014 124 7 1062 1069 [28] Caires dos Santos L, Corrêa da Costa Ribeiro JC, Silva NP, Cerutti J, Regis da Silva MR

Open access
Prognostic value of soluble angiotensin II receptor 1 and soluble angiotensin converting enzyme (CD 143) in patients with acute leukemia

] Jokubaitis VJ, Sinka L, Driessen R, et al. Angiotensin-converting enzyme (CD143) marks hematopoietic stem cells in human embryonic, fetal, and adult hematopoietic tissues. Blood 2008;111:4055–63. 10.1182/blood-2007-05-091710 Jokubaitis VJ Sinka L Driessen R et al Angiotensin-converting enzyme (CD143) marks hematopoietic stem cells in human embryonic, fetal, and adult hematopoietic tissues Blood 2008 111 4055 – 63 [27] Aksu S, Beyazit Y, Ibrahim C. Over expression of angiotensin-converting enzyme (CD 143) on leukemic blasts as a clue for the activated

Open access
Selected factors influencing angiogenesis and hematopoietic niche

cell survival by an internal autocrine loop mechanism. Nature 2002;417(6892):954–8. doi: 10.1038/nature00821. 10.1038/nature00821 Gerber HP Malik AK Solar GP VEGF regulates haematopoietic stem cell survival by an internal autocrine loop mechanism Nature 2002 417 6892 954 8 10.1038/nature00821 [16] Hajitou A, Grignet C, Devy L, et al. The antitumoral effect of endostatin and angiostatin is associated with a down-regulation of vascular endothelial growth factor expression in tumor cells. FASEB J 2002;16(13):1802–4. doi: 10.1096/fj.02-0109fje. 10

Open access
Przewlekłe leczenie przeciwkrzepliwe
Komentarz do artykułu „Sulodeksyd w zapobieganiu nawrotom zakrzepicy żył głębokich – badanie SURVET”

była podobna - 0,5% w grupie rywaroksabanu 20 mg, 0,4% w grupie rywaroksabanu 10 mg i 0,3% w grupie ASA. Odsetek klinicznie istotnych krwawień mniejszych wynosił odpowiednio 2,7%, 2% i 1,8% [ 14 ]. Zastrzeżenie budzi mały odsetek powikłań krwotocznych związanych ze stosowaniem rywaroksabanu w dawce 20 mg/d. Lek ten w tej samej dawce spowodował w badaniu EINSTEIN EXTENSION poważne krwawienia u 0,7%, a klinicznie istotne krwawienia mniejsze u 5,4% badanych [ 10 ]. Może to być związane z prawem większych liczb, gdyż w badaniu EINSTEIN CHOICE grupa otrzymująca

Open access
Zastosowanie infuzyjnego schematu chemioterapii DA-EPOCH w leczeniu chłoniaków agresywnych

), następnie R-HyperCVAD/MA (34), R-EPOCH (28) i 10 innych (w tym R-CODOX-M/IVAC, R-DHAP, R-ICE, R-bendamustyna). Odsetki uzyskanych CR dla schematów R-CHOP, R-HyperCVAD/MA i R-EPOCH wyniosły odpowiednio 40%, 68% i 68% (p<0,05). Analiza prżezycia wykazała, że przy medianie obserwacji wynoszącej 18 miesięcy, 3 letnie EFS i OS wyniosły odpowiednio 29% i 38% dla leczonych R-EPOCH. W porównaniu do pozostałych schemat ten charakteryzował się istotnie lepszym EFS i OS.[ 27 ] Metaanaliza 11 badań z udziałem 394 pacjentów z DH leczonych R-CHOP lub schematami intensywnymi

Open access
Zespół hemofagocytowy indukowany terapią hormonalną – studium przypadku klinicznego

Kliniki chora gorączkowała do 40°C. Obserwowano rozsiane zmiany rumieniowe o średnicy 2-4 cm na skórze ramion i lewej piersi. W badaniach laboratoryjnych stwierdzono podwyższone wartości CRP (146,1 mg/l, N 0-5 mg/l), prawidłowe wartości OB, enzymatyczne cechy uszkodzenia wątroby (AST – 592,9 U/l, N 5-35 U/l; ALT – 290,2 U/l, N 5-34 U/l; ALP – 352 U/l, N 10-128 U/l; GGTP – 1051 U/l, N < 35 U/l), wzrost aktywności dehydrogenazy mleczanowej (LDH do 2041 U/l, N 10-480 U/l), hipertrójglicerydemię (TG 640 mg/dl, N 140 mg/dl), niskie stężenie fibrynogenu (0,4 g/l, N 1,5-4 g

Open access
Clinical and laboratory features of Adult T-cell Leukemia/lymphoma (ATL): a study of 37 cases

=Human immunodeficiency virus; HPV = human papilloma virus; HBV = hepatitis B virus; HCV = hepatitis C virus Table 2 Clinical and Laboratory features of ATL patients Clinical Feature ATL subtypes Total Acute (n = 22) Chronic (n= 8 ) Lymphoma (n= 7) 37 (100%) Lymphadenopathy 11 3 6 20 (54%) Skin lesions 11 4 2 17 (46%) Splenomegaly 8 1 1 10 (27%) Hepatomegaly 13 1 0 14 (38%) CNS infiltration 7 2 1 10 (27%) Pulmonary infiltrate 0 2 0 2 (5%) Osteolytic

Open access
Use of MPV and MPV/Plt Ratio in the Differentiation of Migraine and Tension-Type Headache

for headaches was 28.7±6.4 years. Moreover, the average headache period for TTH patients was 5.3±3.1 year. They experienced 6.1±2.6 days of headache monthly on average, and this pain lasted for 20.6±8.5 hours on average. The average VAS score for the migraine patients was 7.9±0.9, and it was higher than that in TTH by a statistically significant level ( P <0.05). The MPV was 10.84±0.66 in migraine patients, 10.16±0.59 in the TTH group, and 9.99±0.69 in the healthy control group. When MPV, Plt number, and MPV/Plt ratio were compared between patient and healthy

Open access
Study of CD25 expression on leukemic cells: a prognostic factor in acute myeloid leukemia

(2%) 1 (2.6%) 0 (0.0%) χ 2 =5.740 0.305 Ml 5 (10%) 5 (13.2%) 0 (0.0%) M2 8 (16%) 5 (13.2%) 3 (25%) M4 23 (46%) 15 (39.5%) 8 (66.7%) M5a 12 (24%) 11 (28.9%) 1 (8.3%) M5b 1 (2%) 1 (2.6%) 0 (0.0%) CD34 Negative 12 (24%) 10 (26.3%) 2 (16.7%) χ 2 =0.466 0.705 Positive 38 (76%) 28 (73.7%) 10 (83.3%) Response Death 15 (30%) 8 (21.1%) 7 (58.3%) χ 2 =17.460 Statistically significant at P≤0.05. <0

Open access