Search Results

1 - 2 of 2 items :

  • General Topics and Biblical Reception x
  • Political Science, other x
Clear All
An outline of the actions of the communist security apparatus against the Ukrainian population in Ziemia Lubuska in 1947-1989

… Aparat bezpieczeństwa wobec ludności niepolskiej na Dolnym Śląsku (1945-1989) , Wrocław 2013. Syrnyk J., Ludność ukraińska na Dolnym Śląsku (1945-1989) , Wrocław 2007. Syrnyk J., Organizacja pracy organów bezpieczeństwa w zakresie działania wobec ludności ukraińskiej na Dolnym Śląsku (1947-1989) , http://www.iukraina.pl [access on: 10.05.2012]. Syrnyk J., Sprawa obiektowa “Ortodox” na terenie województwa legnickiego − przyczynek do badań nad rozpracowaniem Cerkwi greckokatolickiej przez aparat bezpieczeństwa PRL , [in:] Ukraińcy w najnowszych

Open access
„Western“ Israel in the system of the oriental civilization

/February 2009, vol 88, No 1 Meibar B , Political Culture, Foreign Policy and Conflict. The Palestine Area Conflict System, Westport- Connecticut-London 1982 Milewski P , Amerykańscy przyjaciele Izraela, „Newsweek”, 10/2015, 2-8 03 15 Miller, Europe`s Palestine Problem. Making Sure the EU Matters to Middle East Peace, „Foreign Affairs”, September/October 2011, vol 90, No 5 Palestinian Authority officially changes name to ‘State of Palestine’, „Haaretz”, Saturday, May 02, 2015, Iyyar 13, 5775

Open access