Search Results

You are looking at 1 - 10 of 41 items for :

  • Public Health x
Clear All
Open access

Michał Zalewski and Kamila Fux-Zalewska

Okręgowego w Lublinie z 1.02.2006 r., I C 213/04, LEX nr 532968. 23. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 2.10.2003 r., I ACa 368/03, LEX nr 1681154. 24. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 2.10.2003 r., I ACa 369/03, LEX nr 155067. 25. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 31.03.2006 r., VI ACa 973/05, LEX nr 252827. 26. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 12.10.2007 r., I ACa 920/07, LEX nr 570272. 27. Wyrok Sądu Najwyższego z 16.05.2012 r., III CSK 227/11, Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna – Zbiór Dodatkowy 2013, nr 1, poz. 23

Open access

Sebastian Sawonik, Monika Kozłowiec, Aleksandra Kołodyńska, Adam Domagała, Anna Aftyka, Joanna Milanowska, Patrycja Gierszon, Maria Dorota Kwika and Marzena Samardakiewicz

final year medical students in medical schools of southeast Nigeria: need for career guidance. BMC Med Educ. 2016;16(1):259. Available from: https://doi.org/10.6084/m9.figshare.c.3635753.v1 10. Association of American Medical Colleges. Roadmap to residency. Understanding the process of getting into residency. 2015;1-48. Available from: http://offers.aamc.org/hubfs/AAMC_Roadmap_to_Residency.pdf?t=1489780440495 11. WY-SPE-LEK Survey (choose medical specialization). Available from: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdegyx-SwC-9iGNfiEd-5nYGSnjhc45RG

Open access

Kamil Szereda and Jolanta Szymańska

lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 z późn. zm.). 9. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008 Nr 164, poz. 1027 ze zm.). 10. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 listopada 2014 r., II OSK 2769/14 Legalis numer 1162333. 11. Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. 1997 Nr 121 poz. 769 późn. zm.). 12. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 11 maja 2005 r., III CZP 11/05, Orzecznictwo Sądu

Open access

Patrycja Misztal-Okońska, Artur Wdowiak, Wojciech Krawczyk and Magdalena Młynarska

, Wolińska A, Ziółko E. Attempt to verify the interdisciplinary hypothesis explaining the decline of birthrates and low fertility. Environ Med. 2012;15(4):105-6. 9. GUS. 2009. Dzieci w Polsce w 2008 roku. Charakterystyka demograficzna, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/dzieci-w-polsce-w-2008-roku-charakterystyka-demograficzna,11,1.html 10. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Program Rodzina 500 plus, https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/ 11. Pawlik J, Zając A. Zagrożenia demograficzne

Open access

Barbara Kołłątaj, Magda Sowa, Witold Kołłątaj, Piotr Książek and Justyna Szakuła

leading to emergency department visits amongchildren. Am J Prev Med. 2009;37:181-7. 15. Wilcox CM, Cryer B, Triadafilopoulos G. Patterns of use and public perception of over-the-counter pain relievers: Focus on nonsteroidal antiinflammatory drugs. J Rheumatol. 2005;32:2218-24. 16. Attorney General Consumer and Prescriber Education Grant Program. ConsumerReports.org. [ www.consumerreports.org/cro/2012/05/10-over-the-counter-drugs-to-avoid-during-pregnancy/index.htm ] 17. Vernacchio L, Kelly JP, Kaufman DW, Mitchell AA. Medication use among children <12

Open access

Polish Journal of Sport and Tourism

The Journal of Jozef Pilsudski University of Physial Education in Warsaw, Faculty of Physical Education and Sport in Biala Podlaska

Open access

Elżbieta Stach, Aneta Pawłowska and Łukasz Matoga

, and Hospitality Research 7(3), 293-306. DOI: 10.1108/IJCTHR-05-2012-0042. Tunbridge J.E., Ashworth G.J. (1996). Dissonant heritage: the management of the past as a resource in conflict. Chichester: Wiley. Wight C. (2006). Philosophical and methodological praxes in dark tourism: controversy. contention and the evolving paradigm. Journal of Vacation Marketing 12(2), 119-129. DOI: 10.1177/1356766706062151. Cohen E.H. (2011). Educational dark tourism at an in Populo Site: The Holocaust Museum in Jerusalem. Annals of

Open access

Anna Mazurkiewicz, Dagmara Iwańska and Czesław Urbanik

Literature 1. Hines J.R. (2006). Figure skating. A history . Champaign, IL: University of Illinois Press. 2. King D.L., Arnold A.S., Smith S.L. (1994). A kinematic comparison of single, double and triple Axels. Journal of Applied Biomechanics 10, 51-60. DOI: 10.1123/jab.10.1.51. 3. Aleshinsky S.Y. (1986). What biomechanics can do for figure skating. Part two. Skating 63(10), 11-15. follow by Sharp C.M.P. (1999). A biomechanical analysis of the single toe loop and the single loop jump of novice figure skaters. file:///C

Open access

Elisaveta G. Apostolova, Vesela Y. Kokova and Lyudmil P. Peychev

-82. 7. Rostock A, Tober C, Rundtelt C, Bartsch R, Engel J, Polymeropoulos EE, et al. D-23129: a new anticonvulsant with broad spectrum activity in animal models of epileptic seizures. Epilepsy Res. 1996;23(3):211-23. 8. Sander SE, Lemm C, Lange N et al. Retigabine, a Kv7 (KCNQ) potassium channel opener, attenuates L-DOPA-induce dyskinesias in 6-OHDA-lesioned rats. Neuropharmacology. 2012;62(2):1052-61. 9. Blackburn-Munro G, Dalby-Brown W, Mirza NR et al. Retigabine: Chemical Synthesis to Clinical Application. CNS Drug Rev. 2005,11(1):1-20. 10. Orhan