Search Results

You are looking at 1 - 10 of 27 items for :

  • Paediatric Haematology and Oncology x
Clear All
Open access

Łukasz Klasa, Alicja Sadowska-Klasa, Agnieszka Piekarska, Magdalena Dutka, Maria Bieniaszewska, Dariusz Wydra and Jan Maciej Zaucha

management Bone Marrow Transplant 2006 38 8 567 – 72 10.1038/sj.bmt.1705487 [6] Brennan A, Hickey M. Gynaecological care after stem cell transplant: An overview. Maturitas 2017;105:30–32. 10.1016/j.maturitas.2017.05.009 Brennan A Hickey M Gynaecological care after stem cell transplant: An overview Maturitas 2017 105 30 – 32 10.1016/j.maturitas.2017.05.009 [7] Kornik RI, Rustagi AS. Vulvovaginal Graft-Versus-Host Disease. Obstet Gynecol Clin North Am 2017;44(3):475–92. 10.1016/j.ogc.2017.05.007 Kornik RI Rustagi AS Vulvovaginal Graft

Open access

Dorota Link-Lenczowska and Tomasz Sacha

.1.208 Cross NC Genetic and epigenetic complexity in myeloproliferative neoplasms Hematology Am Soc Hematol Educ Program 2011 2011 208 14 [27] Rumi E, Pietra D, Pascutto C, et al. Clinical effect of driver mutations of JAK2, CALR, or MPL in primary myelofibrosis. Blood 2014;124(7):1062–1069. 10.1182/blood-2014-05-578435 Rumi E Pietra D Pascutto C Clinical effect of driver mutations of JAK2, CALR, or MPL in primary myelofibrosis Blood 2014 124 7 1062 1069 [28] Caires dos Santos L, Corrêa da Costa Ribeiro JC, Silva NP, Cerutti J, Regis da Silva MR

Open access

Samia Abd El-Moneim Ebied, Nadia Aly Sadek, Nadia El-Sayed Zaki, Samir Ali Abd El- Kaream and Heba Khafagui Ahmed El Kashif

] Jokubaitis VJ, Sinka L, Driessen R, et al. Angiotensin-converting enzyme (CD143) marks hematopoietic stem cells in human embryonic, fetal, and adult hematopoietic tissues. Blood 2008;111:4055–63. 10.1182/blood-2007-05-091710 Jokubaitis VJ Sinka L Driessen R et al Angiotensin-converting enzyme (CD143) marks hematopoietic stem cells in human embryonic, fetal, and adult hematopoietic tissues Blood 2008 111 4055 – 63 [27] Aksu S, Beyazit Y, Ibrahim C. Over expression of angiotensin-converting enzyme (CD 143) on leukemic blasts as a clue for the activated

Open access

Mateusz Nowicki, Piotr Stelmach and Anna Szmigielska-Kapłon

cell survival by an internal autocrine loop mechanism. Nature 2002;417(6892):954–8. doi: 10.1038/nature00821. 10.1038/nature00821 Gerber HP Malik AK Solar GP VEGF regulates haematopoietic stem cell survival by an internal autocrine loop mechanism Nature 2002 417 6892 954 8 10.1038/nature00821 [16] Hajitou A, Grignet C, Devy L, et al. The antitumoral effect of endostatin and angiostatin is associated with a down-regulation of vascular endothelial growth factor expression in tumor cells. FASEB J 2002;16(13):1802–4. doi: 10.1096/fj.02-0109fje. 10

Open access

Przewlekłe leczenie przeciwkrzepliwe

Komentarz do artykułu „Sulodeksyd w zapobieganiu nawrotom zakrzepicy żył głębokich – badanie SURVET”

Krystyna Zawilska

była podobna - 0,5% w grupie rywaroksabanu 20 mg, 0,4% w grupie rywaroksabanu 10 mg i 0,3% w grupie ASA. Odsetek klinicznie istotnych krwawień mniejszych wynosił odpowiednio 2,7%, 2% i 1,8% [ 14 ]. Zastrzeżenie budzi mały odsetek powikłań krwotocznych związanych ze stosowaniem rywaroksabanu w dawce 20 mg/d. Lek ten w tej samej dawce spowodował w badaniu EINSTEIN EXTENSION poważne krwawienia u 0,7%, a klinicznie istotne krwawienia mniejsze u 5,4% badanych [ 10 ]. Może to być związane z prawem większych liczb, gdyż w badaniu EINSTEIN CHOICE grupa otrzymująca

Open access

Michał Taszner, Agata Szymańska and Maria Bieniaszewska

), następnie R-HyperCVAD/MA (34), R-EPOCH (28) i 10 innych (w tym R-CODOX-M/IVAC, R-DHAP, R-ICE, R-bendamustyna). Odsetki uzyskanych CR dla schematów R-CHOP, R-HyperCVAD/MA i R-EPOCH wyniosły odpowiednio 40%, 68% i 68% (p<0,05). Analiza prżezycia wykazała, że przy medianie obserwacji wynoszącej 18 miesięcy, 3 letnie EFS i OS wyniosły odpowiednio 29% i 38% dla leczonych R-EPOCH. W porównaniu do pozostałych schemat ten charakteryzował się istotnie lepszym EFS i OS.[ 27 ] Metaanaliza 11 badań z udziałem 394 pacjentów z DH leczonych R-CHOP lub schematami intensywnymi

Open access

Agnieszka Szymczyk, Monika Klimek, Monika Podhorecka, Małgorzata Kowal, Waldemar Tomczak, Justyna Kozińska, Dorota Suszek, Maria Majdan and Marek Hus

Kliniki chora gorączkowała do 40°C. Obserwowano rozsiane zmiany rumieniowe o średnicy 2-4 cm na skórze ramion i lewej piersi. W badaniach laboratoryjnych stwierdzono podwyższone wartości CRP (146,1 mg/l, N 0-5 mg/l), prawidłowe wartości OB, enzymatyczne cechy uszkodzenia wątroby (AST – 592,9 U/l, N 5-35 U/l; ALT – 290,2 U/l, N 5-34 U/l; ALP – 352 U/l, N 10-128 U/l; GGTP – 1051 U/l, N < 35 U/l), wzrost aktywności dehydrogenazy mleczanowej (LDH do 2041 U/l, N 10-480 U/l), hipertrójglicerydemię (TG 640 mg/dl, N 140 mg/dl), niskie stężenie fibrynogenu (0,4 g/l, N 1,5-4 g

Open access

Ersin Kasim Ulusoy

for headaches was 28.7±6.4 years. Moreover, the average headache period for TTH patients was 5.3±3.1 year. They experienced 6.1±2.6 days of headache monthly on average, and this pain lasted for 20.6±8.5 hours on average. The average VAS score for the migraine patients was 7.9±0.9, and it was higher than that in TTH by a statistically significant level ( P <0.05). The MPV was 10.84±0.66 in migraine patients, 10.16±0.59 in the TTH group, and 9.99±0.69 in the healthy control group. When MPV, Plt number, and MPV/Plt ratio were compared between patient and healthy

Open access

Cristiane da Silva Rodrigues de Araújo, Mirna Maira Bezerra Calazan do Carmo, Claudia de Alvarenga Maximo and Sílvia Maia Farias de Carvalho

=Human immunodeficiency virus; HPV = human papilloma virus; HBV = hepatitis B virus; HCV = hepatitis C virus Table 2 Clinical and Laboratory features of ATL patients Clinical Feature ATL subtypes Total Acute (n = 22) Chronic (n= 8 ) Lymphoma (n= 7) 37 (100%) Lymphadenopathy 11 3 6 20 (54%) Skin lesions 11 4 2 17 (46%) Splenomegaly 8 1 1 10 (27%) Hepatomegaly 13 1 0 14 (38%) CNS infiltration 7 2 1 10 (27%) Pulmonary infiltrate 0 2 0 2 (5%) Osteolytic

Open access

Amina H Hassab, Dalia A Nafea, Rania S Swelem and Basma M Ghazal

(2%) 1 (2.6%) 0 (0.0%) χ 2 =5.740 0.305 Ml 5 (10%) 5 (13.2%) 0 (0.0%) M2 8 (16%) 5 (13.2%) 3 (25%) M4 23 (46%) 15 (39.5%) 8 (66.7%) M5a 12 (24%) 11 (28.9%) 1 (8.3%) M5b 1 (2%) 1 (2.6%) 0 (0.0%) CD34 Negative 12 (24%) 10 (26.3%) 2 (16.7%) χ 2 =0.466 0.705 Positive 38 (76%) 28 (73.7%) 10 (83.3%) Response Death 15 (30%) 8 (21.1%) 7 (58.3%) χ 2 =17.460 Statistically significant at P≤0.05. <0