Search Results

1 - 10 of 51 items :

Clear All
Diagnostyka gorączki u pacjentki z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfocytowej

, cyclofosfamid, rytuksymab), po czym uzyskano całkowitą remisję i do chwili przyjęcia pozostawała w obserwacji ambulatoryjnej. W badaniu przedmiotowym w momencie przyjęcia na Oddział stwierdzono obecność pakietu węzłowego w pachwinie lewej (4 × 5 cm), nieznaczne powiększenie wątroby i śledziony oraz rumień okolicy lewego uda, bez innych istotnych odchyleń. with wykonanych badaniach laboratoryjnych stwierdzono: leukocytozę – 6,33 × 103/mm 3 , neutrofile – 4,47 × 103/mm 3 , limfocyty – 1,11 × 103/ mm 3 , stężenie hemoglobiny – 8,1 g/dl, płytki krwi – 244 × 103/mm 3 oraz wzrost

Open access
Znaczenie techniki aCGH w nowotworach mieloproliferacyjnych – przegląd literatury

Meijer G Ylstra B Caldas C Array comparative genomic hybridization copy number profiling: a new tool for translational research in solid malignancies Semin Radiat Oncol 2008 18 98 104 [59] Gouas L, Goumy C, Véronèse L, Tchirkov A, Vago P. Gene dosage methods as diagnostic tools for the identification of chromosome abnormalities. Pathol Biol (Paris) 2008;56:345–53. 18513889 10.1016/j.patbio.2008.03.010 Gouas L Goumy C Véronèse L Tchirkov A Vago P Gene dosage methods as diagnostic tools for the identification of chromosome

Open access
Infectious complications in children and adults with hematological malignancies

.6%). In adults, G-negative bacteria were more frequent than G-positive (64.6% vs 44.8%). The incidence was higher in children also for IFD (25.3% vs 6.3%), and viral infections both after allo-HCT (56.3% vs 29.3%) and auto-HCT (6.6% vs 0.8%). Outcome . Pediatric patients had 2.5-fold better survival of infections than adults. Children had better survival from bacterial (95.5% vs 91.4%; p=0.0011), fungal (88.0% vs 74.9%; p <0.001), and viral (98.6% vs 92.3%; p =0.0096) infections. Infection-related mortality was lower in children (7.8% vs 18.4%; p <0.0001). No child

Open access
Metody cytogenetyki molekularnej w różnicowaniu agresywnych B-NHL

FISH z zastosowaniem sondy rozdzielczej dla genu MYC obserwujemy rozdzielenie sygnału, wskazujące na rearanżację genu MYC (Ryc. 1). Sondę tego typu stosuje się szczególnie, jeśli badany gen wchodzi w translokacje z więcej niż jednym genem partnerskim, tworząc tak zwane translokacje wariantowe. Kariotyp BL jest przeważnie prosty, czyli rearanżacji MYC towarzyszy co najwyżej 1 aberracja chromosomowa ( Tab. II) . Najczęstszymi zmianami dodatkowymi są: duplikacja 1q21-25, delecje 6q11-14, 13q32-34, 17p oraz trisomie 12, 7, 8 i 18 [ 5 , 6 ]. Pacjenci z kariotypem z

Open access
Strategie doboru krwinek czerwonych dla biorców w różnych sytuacjach klinicznych

wykonać transfuzję dopłodową. Może to być Ht < 0,25 między 18. a 26. tygodniem ciąży i < 0,3 po 26. tygodniu. Planowany docelowy Ht to 0,45. Procedura powinna być wprowadzona najpóźniej jak to jest możliwe, a liczba przetoczeń powinna być maksymalnie ograniczona [ 21 , 22 ]. Zazwyczaj przyczyną koniecznych transfuzji jest choroba hemolityczna płodu i noworodka (ChHPN), ale też niedokrwistość innego pochodzenia jak zakażenie parwowirusem B19, wrodzona niedokrwistość hemolityczna, skrwawienie płodu. W ChHPN procedurę powtarza się zazwyczaj co 2-3 tygodnie, kontrolując

Open access
Postępowanie u pacjentek z nowotworem mieloproliferacyjnym BCR-ABL ujemnym w ciąży

więcej ciężarnych z grupy wysokiego ryzyka (28% pacjentek z wywiadem zakrzepicy w porównaniu do 7%), a także wszystkie, poza 1 pacjentką, miały mutację JAK2 V617F, co może wiązać się z większym ryzykiem zakrzepowym. Czynniki ryzyka Powszechnie uznawane czynniki ryzyka dla kobiety z MPN w ciąży to pozytywny wywiad w kierunku przebytej zakrzepicy tętniczej lub żylnej, a także krwotok w wywiadzie. Za czynnik ryzyka uważa się również wysoką liczbę płytek, przekraczającą 1000 G/L lub 1500 G/L przede wszystkim ze względu na zagrożenie nabytym zespołem von Willebranda

Open access
The prognostic value of mean platelet volume in cancer patients

high MPV were independent prognostic factors for poor OS in advanced pancreatic cancer (PT > 11.3 s, p = 0.009; FBG > 2.5 g/L, p = 0.011; MPV > 12.2 fL, p = 0.005). They performed univariate and multivariate analysis of 320 patients using Cox proportional hazards regression, respectively. In addition, they proposed a novel scoring system based on PT, FBG, and MPV to predict the prognosis of patients with advanced pancreatic cancer (prognostic value in both stage III ( p < 0.001) and stage IV ( p = 0.036) patients), which might be used to evaluate the

Open access
ABC of viral infections in hematology: focus on herpesviruses

, Togaviruses V (−)ssRNA viruses (− strand or antisense) RNA Orthomyxoviruses, Rhabdoviruses VI ssRNA-RT viruses (+ strand or sense) RNA with DNA intermediate in life-cycle Retroviruses VII dsDNA-RT viruses DNA with RNA intermediate in life-cycle Hepadnaviruses Role of viruses in hematology From the hematologist point of view, viruses can play a major role in four conditions: causing infections; causing lymphoproliferations and/ or malignancies; causing (pan)cytopenia; and used as vectors in treatment (e.g., gene therapy, CAR-T cells

Open access
Diagnosis and management of complications of chronic lymphocytic leukemia/small lymphocytic lymphoma

chlorambucil on infections in patients with chronic lymphocytic leukemia: Intergroup Study Cancer and Leukemia Group B 9011. J Clin Oncol 2001;19:3611-21. 10.1200/JCO.2001.19.16.3611 Morrison VA Rai KR Peterson BL et al Impact of therapy With chlorambucil, fludarabine, or fludarabine plus chlorambucil on infections in patients with chronic lymphocytic leukemia: Intergroup Study Cancer and Leukemia Group B 9011 J Clin Oncol 2001 19 3611 21 [25] Hensel M, Kornacker M, Yammeni S, Egerer G, Ho AD. Disease activity and pretreatment, rather than

Open access
Rzadkie postacie chłoniaków T-komórkowych – aktualne postępowanie

Europe Podtyp Częstotliwość (%) PTCL-NOS 25,9 AITL 18,5 ALCL ALK+ 6,6 ALCL ALK- 5,5 ENKTCL 10,4 Chłoniak z komórek T związany z enteropatią 4,7 HSTCL 1,4 Vose et al 2018 Tabela III Aktualne standardy diagnostyki patomorfologicznej Table III. Current standards of pathomorphological diagnosis Podstawowa diagnostyka Badania szczegółowe Blok parafinowy: EBER ISH-NK i AITL CD20, CD3, CD4, CD8 CD16, CD56, CD57-NK Ki67 cytotoksyczna proteina-NK i PTCL-NOS CD2, CD5

Open access