Search Results

1 - 3 of 3 items :

  • Social Sciences x
  • General Topics and Biblical Reception x
Clear All
Losing Hope? The Environmental Crisis Today

). Faith, environmental values and understanding: a case study involving Church of England ordinands. JRI Briefing Paper 25. Retrieved December 24, 2012, from http://www.jri.org.uk/publications/jri-briefing-paper-25/ 5. Pew Forum on Religion and Public Life (2010, September). Few say religion shapes immigration, environment views. Retrieved December 5, 2012, from http://www.pewforum.org/Politics-and-Elections/Few-Say-Religion-Shapes-Immigration- Environment-Views.aspx#2 6. Diamond, J. (2003, February). Jared Diamond on why societies

Open access
in ANVIL
Serbian nation and its problems from the perspective of Polish nationalists in the early 21st century

szlaku idei. Nacjonalizm Narodowego Odrodzenia Polski w świetle analizy zawartości pisma “Szczerbiec” , Radzyń Podlaski 2004. Maj E., Myśl narodowa i nacjonalistyczna , [in:] Myśl polityczna w Polsce po 1989 roku. Wybrane nurty ideowe , edit. E. Maj, A. Wójcik, Lublin 2008. MW na manifestacji w obronie serbskiego Kosowa , http://mw.org.pl/2011/03/mw-na-manifestacji-w-obronie-serbskiego-kosowa/ [access on: 22.09.2015]. Pacuła P., Kosowo: problemy teraźniejszości i wyzwania przyszłości , “Bezpieczeństwo Narodowe” 2012, No. 22. Serbskie

Open access
Comparative analysis of the political activity of the Polish minority in Ukraine and the Ukrainian minority in Poland in 1990-2015 (based on pilot studies from 2014-2015)

. Halczak B., Ukraińcy , [in:] Stowarzyszenia mniejszości narodowych, etnicznych i postulowanych w Polsce po II wojnie światowej , edit. S. Dudra, B. Nitschke, Kraków 2013. http://mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl/mne/mniejszosci [access on: 12.11.2016]. Janusz G., Mniejszości narodowe w wyborach parlamentarnych 1989-1993, “Przegląd Polonijny” 1994, No. 2. Janusz G., Ochrona praw mniejszości narodowych w Europie , Lublin 2011. Janusz G., Status mniejszości narodowych w Polsce współczesnej, “Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin

Open access