Search Results

1 - 5 of 5 items :

  • Social Sciences x
  • Sports and Recreation x
Clear All
Socially Disadvantaged Social Groups and Adult Education: Chance for Integration?

References Baranyi B. (2013). Integrált területfejlesztés. Debrecen: Debreceni Egyetem AGTC. Csoba J. (2010). A tisztes munka, A teljes foglalkoztatás: a 21. század esélye vagy utópiája? Budapest: L'Hartman. Csoba J., & Nagy Z. É. (2011). A magyarországi képzési, bértámogatási és közfoglalkoztatási programok hatásvizsgálata. In Fazekas K., & Kézdi G. (Eds.), Munkaerőpiaci tükör (pp. 113-145). Budapest: MTA Közgazdaságtudományi Intézet; Országos Foglalkoztatási Közalapítvány. Farkas É. (2013). A

Open access
The Use of Concept Maps in Creating a Short Video with Students

a magyar gazdaságban (pp. 378-385). Budapest: Budapesti Gazdasagi Főiskola Kulkereskedelmi Főiskolai Kar. Retrieved from http://elib.kkf.hu/okt_publ/tek_2005_03.pdf [02.12.2016]. Bystrova, T., & Larionova, V. (2015). Use of virtual mind mapping to effectively organise the project activities of students at the university. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 214, 465-472. http://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.724 Dancsó, T. (2007). A Sulinet Digitalis Tudasbazis tananyagainak felhasznalasa az oktatasban. Új Pedagógiai Szemle

Open access
The presence of Polish, Hungarian and Slovak Publications in the Field of Education in the Web of Science Database. A Bibliometric Comparative Study

, Materiały konferencyjne EBIB. Retrieved from http://open.ebib.pl/ojs/index.php/Mat_konf/article/view/26/15 [04.03.2017]. Górniak, J. (Ed.). (2015). Diagnoza szkolnictwa wyższego. Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r . (Vol. 3). Warszawa: Wydawnictwo SGGW. Grygiel, P., Rębisz, S., & Humenny, G. (2010). Analiza bibliometryczna jako narzędzie badania efektywności nauczycieli akademickich. Przykład Uniwersytetu Rzeszowskiego. In Jałocha, B., & Prawelska-Skrzypek, G. (Eds.), Współczesne zmiany w szkolnictwie wyższym oraz w modelach kariery

Open access
Problem-Based Learning and Teaching in Construction-Oriented Secondary Vocational Education

/2013-0002_a_hagyomanyos_es_az_iktvel_tamogatott_meres_es_ertekeles_a_szakkepzesben/HI/shijs03g.htm [04.05.2016]. Csapó B. (1994). Az induktív gondolkodás fejlődése. Magyar Pedagógia , 94 (1-2), 53-80. Csapó B. (Ed.) (2002). Az iskolai tudás. Budapest: Osiris. D. Molnár É. (2010). A tanulás értelmezése a 21. században. Iskolakultúra , 20 (11), 3-16. Falus I. (2001). Gondolkodás és cselekvés a pedagógus tevékenységében. In Báthory Z., & Falus I. (Eds.), Tanulmányok a neveléstudomány köréből (pp. 213-234). Budapest: Osiris. Fejes J. B

Open access
Analysing ESP Texts, but How?

Atkinson, D. (1999). The philosophical transactions of the Royal Society of London, 1675-1975: a sociohistorical discourse analysis. Language in Society, 25 , 333-371. Bednarek, M. (2006). Evaluation in media discourse: analysis of a newspaper corpus . London: Continuum. Bell, A. (1991). The language of news media . Oxford: Blackwell. Berkenkotter, C., & Huckin, T. N. (1993). Rethinking genre from a sociocognitive perspective. Written Communication , 4 (475-509). Bhatia, V. K. 1993. Analysing genre: language use in professional settings

Open access