Search Results

1 - 2 of 2 items :

  • Social Sciences x
  • Anthropology x
  • Cultural Anthropology x
  • Topics in Cultural Studies x
Clear All
Book Reviews

štatistický úrad (Statistic Office of the Slovak Republic) (2019). Rok 2018: Slovensko starne, počet seniorov prvýkrát prevýšil počet detí, retrievable at https://bit.ly/2DN1w3d , accessed at 25 th of April, 2019. SME (2015). Available at: https://dennikn.sk/40560/zalozili-sme-komunitu-susedia-nadvore-aj-preto-ze-som-gej/ Vaňo, B. (2015). Súčasný a očakávaný populačný vývoj na Slovensku a jeho spoločenské a ekonomické dopady. Prognostické práce , 7 (3), 273-293, available at: http://prog.sav.sk/sites/default/files/2018-03/Vano_PP3_clanok_doplneny_c_4.pdf .

Open access
People, Space and Culture – Dimensions of Intergenerational Relationships. Introduction

.szspektrum.eu/wp-content/uploads/2018/03/Meszarosova-2.pdf , accessed on January 25 th , 2019. Neshama, A., Delagrange, K., Raglang, C. (2006). Elder Co-housing: An Idea Whose Time Has Come? Communities , 32 (14), 60–69. Neumanová, E. (1979). Pracovné aktivity starého človeka na dedine a jeho postoje k súčasnosti očami psychológa. [Work Activities of Elderly People in Villages and Their Attitudes through the Eyes of a Psychologist]. Slovenský národopis , 27 (2), 273–277. Onderčaninová, A. (1987). Postavenie starých ľudí v rodine a spoločnosti [The Position of Elderly People

Open access