Search Results

1 - 4 of 4 items :

  • Social Sciences x
  • Social History x
Clear All
Myths and the American Nation: Jefferson’s Declaration and the development of American nationalism

Independence , “The Virginia Chronicle” March 18, 1817, https://virginiachronicle.com/cgi-bin/virginia?a=d&d=GL18170318.2.8 [access on: 25.03.2017]. Farber D., Sherry S., A History of the American Constitution , Saint Paul 1990. Grimke A., Appeal to the Christian Women of the South , [in:] The Norton anthology of American Literature: 1820-1865 , 9 th ed., New York 2017. Hroch M., Real and Constructed: the Nature of the Nation , [in:] The State of the Nation: Ernest Gellner and the Theory of Nationalism , edit. J. Hall, Cambridge 1998

Open access
Economic expansion of China in Ukraine. Can the New Silk Road project support Ukrainian statehood?

Bibliography Blanchard B., Cameron-Moore S., China’s Xi says willing to help resolve Ukraine crisis , “Reuters” January 17, 2017, http://www.reuters.com/article/us-ukraine-crisis-china-idUSKBN1520AN [access on: 5.07.2017]. Chińczycy ruszają na Ukrainę , “Sputniknews.com” December 6,. 2017, https://pl.sputniknews.com/swiat/201712066861271-sputnik-chiny-ukraina [access on: 25.01.2018]. Huashou M., Jian L., 30-lecie wprowadzania reform gospodarczych i “otwarcia na zewnątrz” Chiń-skiej Republiki Ludowej , [in:] Chiny supermocarstwem XXI wieku

Open access
Serbian nation and its problems from the perspective of Polish nationalists in the early 21st century

szlaku idei. Nacjonalizm Narodowego Odrodzenia Polski w świetle analizy zawartości pisma “Szczerbiec” , Radzyń Podlaski 2004. Maj E., Myśl narodowa i nacjonalistyczna , [in:] Myśl polityczna w Polsce po 1989 roku. Wybrane nurty ideowe , edit. E. Maj, A. Wójcik, Lublin 2008. MW na manifestacji w obronie serbskiego Kosowa , http://mw.org.pl/2011/03/mw-na-manifestacji-w-obronie-serbskiego-kosowa/ [access on: 22.09.2015]. Pacuła P., Kosowo: problemy teraźniejszości i wyzwania przyszłości , “Bezpieczeństwo Narodowe” 2012, No. 22. Serbskie

Open access
Comparative analysis of the political activity of the Polish minority in Ukraine and the Ukrainian minority in Poland in 1990-2015 (based on pilot studies from 2014-2015)

. Halczak B., Ukraińcy , [in:] Stowarzyszenia mniejszości narodowych, etnicznych i postulowanych w Polsce po II wojnie światowej , edit. S. Dudra, B. Nitschke, Kraków 2013. http://mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl/mne/mniejszosci [access on: 12.11.2016]. Janusz G., Mniejszości narodowe w wyborach parlamentarnych 1989-1993, “Przegląd Polonijny” 1994, No. 2. Janusz G., Ochrona praw mniejszości narodowych w Europie , Lublin 2011. Janusz G., Status mniejszości narodowych w Polsce współczesnej, “Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin

Open access