Search Results

1 - 1 of 1 items :

  • Commercial Law x
  • Public Finance and Fiscal Theory x
Clear All
The standstill clause mechanism on the example of the tax on civil law transactions as applied to capital contributions

. Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 16.02.2012 r., w sprawie C-372/10, Pak-Holdco sp. z o.o. przeciwko Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu. Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 16.02.2012 r., w sprawie C 594/10, T.G. van Laarhoven przeciwko Staatssecretaris van Financiën. Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 13.03.2014 r., w sprawie C 599/12, Jetair NV, BTW eenheid BTWE Travel4you przeciwko FOD Financiën. Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 12.06.2014 r., w sprawie C 377/13, Ascendi Beiras Litoral e Alta, Auto Estradas das Beiras Litoral e Alta SA

Open access