Search Results

You are looking at 1 - 5 of 5 items for :

  • Sociology of Religion x
Clear All
Open access

Orsolya Nyilas and Mihály Fónai

References Baranyi B. (2013). Integrált területfejlesztés. Debrecen: Debreceni Egyetem AGTC. Csoba J. (2010). A tisztes munka, A teljes foglalkoztatás: a 21. század esélye vagy utópiája? Budapest: L'Hartman. Csoba J., & Nagy Z. É. (2011). A magyarországi képzési, bértámogatási és közfoglalkoztatási programok hatásvizsgálata. In Fazekas K., & Kézdi G. (Eds.), Munkaerőpiaci tükör (pp. 113-145). Budapest: MTA Közgazdaságtudományi Intézet; Országos Foglalkoztatási Közalapítvány. Farkas É. (2013). A

Open access

Ákos Gocsál and Renáta Tóth

a magyar gazdaságban (pp. 378-385). Budapest: Budapesti Gazdasagi Főiskola Kulkereskedelmi Főiskolai Kar. Retrieved from http://elib.kkf.hu/okt_publ/tek_2005_03.pdf [02.12.2016]. Bystrova, T., & Larionova, V. (2015). Use of virtual mind mapping to effectively organise the project activities of students at the university. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 214, 465-472. http://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.724 Dancsó, T. (2007). A Sulinet Digitalis Tudasbazis tananyagainak felhasznalasa az oktatasban. Új Pedagógiai Szemle

Open access

Sławomir Rębisz

, Materiały konferencyjne EBIB. Retrieved from http://open.ebib.pl/ojs/index.php/Mat_konf/article/view/26/15 [04.03.2017]. Górniak, J. (Ed.). (2015). Diagnoza szkolnictwa wyższego. Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r . (Vol. 3). Warszawa: Wydawnictwo SGGW. Grygiel, P., Rębisz, S., & Humenny, G. (2010). Analiza bibliometryczna jako narzędzie badania efektywności nauczycieli akademickich. Przykład Uniwersytetu Rzeszowskiego. In Jałocha, B., & Prawelska-Skrzypek, G. (Eds.), Współczesne zmiany w szkolnictwie wyższym oraz w modelach kariery

Open access

Lajos Lászlóné Balogh Melinda Csepcsényi and Alice Bredács

/2013-0002_a_hagyomanyos_es_az_iktvel_tamogatott_meres_es_ertekeles_a_szakkepzesben/HI/shijs03g.htm [04.05.2016]. Csapó B. (1994). Az induktív gondolkodás fejlődése. Magyar Pedagógia , 94 (1-2), 53-80. Csapó B. (Ed.) (2002). Az iskolai tudás. Budapest: Osiris. D. Molnár É. (2010). A tanulás értelmezése a 21. században. Iskolakultúra , 20 (11), 3-16. Falus I. (2001). Gondolkodás és cselekvés a pedagógus tevékenységében. In Báthory Z., & Falus I. (Eds.), Tanulmányok a neveléstudomány köréből (pp. 213-234). Budapest: Osiris. Fejes J. B

Open access

Natalia Borza

Atkinson, D. (1999). The philosophical transactions of the Royal Society of London, 1675-1975: a sociohistorical discourse analysis. Language in Society, 25 , 333-371. Bednarek, M. (2006). Evaluation in media discourse: analysis of a newspaper corpus . London: Continuum. Bell, A. (1991). The language of news media . Oxford: Blackwell. Berkenkotter, C., & Huckin, T. N. (1993). Rethinking genre from a sociocognitive perspective. Written Communication , 4 (475-509). Bhatia, V. K. 1993. Analysing genre: language use in professional settings