Search Results

You are looking at 1 - 10 of 17 items for :

  • Paediatric Haematology and Oncology x
Clear All
Open access

Skuteczne leczenie ibrutynibem chorego na przewlekłą białaczką limfocytową z obecnością delecji 17p – opis przypadku

A 62-year-old patient with CLL and 17p deletion successfully treated with ibrutinib – a case report

Bożena Sokołowska, Ewa Wasik- Szczepanek, Sylwia Chocholska and Marek Hus

ibrutynibem) Grudzień 2017 (32 mc leczenia ibrutynibem) Leukocyty K/μl (4,0-10,0) 23,7* 50,52* 2,95* 2,94* 9,25 7,95 Limfocyty K/μl (0,8-4,3) 19,43* 42,61* 1,45 0,92 2,87 3,36 Granulocyty K/μl (2,8-6,8) 3,97 2,44* 1,33* 1,85* 5,69 3,78 Hemoglobina g/dl (13,0-18,0) 13,5 12,0* 10,9* 11,8* 15,1 15,9 Trombocyty K/μl (120-400) 384 373 408 141 290 182 Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) IU/l (10-480) 253 507* 202 534* 304 164 β2 mikroglobulina mg/l (0,7-2,4 ) nb nb nb 3

Open access

Przewlekłe leczenie przeciwkrzepliwe

Komentarz do artykułu „Sulodeksyd w zapobieganiu nawrotom zakrzepicy żył głębokich – badanie SURVET”

Krystyna Zawilska

. W innej próbie klinicznej w grupie ~680 pacjentów leczonych dabigatranem stwierdzono istotne zmniejszenie częstości nawrotów ŻChZZ, ale częstość powikłań krwotocznych była znamiennie większa niż w odpowiednio dobranej grupie kontrolnej otrzymującej placebo [ 8 ]. Apiksaban w badaniu AMPLIFY-EXTENSION w obu dawkach (2,5 mg 2 x/dobę i 5 mg 2 x/dobę) wykazał podobną, bardzo dobrą skuteczność i bezpieczeństwo w ciągu 12. miesięcznego leczenia w grupach po ~800 pacjentów, włączony po zakończeniu 6. lub 12. miesięcznego stosowania warfaryny [ 9 ]. W badaniu ENSTEIN

Open access

Jiayu Huang, Yun Lian and Sixuan Qian

-Gonzalez B, et al. Phase 1/2 study of the combination of 5-aza-2’-deoxycytidine with valproic acid in patients with leukemia. Blood 2006;108:3271-3279. 10.1182/blood-2006-03-009142 Garcia-Manero G Kantarjian HM Sanchez-Gonzalez B Phase 1/2 study of the combination of 5-aza-2’-deoxycytidine with valproic acid in patients with leukemia Blood 2006 108 3271 3279 [31] Blum W, Klisovic RB, Hackanson B, et al. Phase I study of decitabine alone or in combination with valproic acid in acute myeloid leukemia. Journal of clinical oncology: official journal of the American Society

Open access

Samia Abd El-Moneim Ebied, Nadia Aly Sadek, Nadia El-Sayed Zaki, Samir Ali Abd El- Kaream and Heba Khafagui Ahmed El Kashif

/l) Range 9.50-10.60 7.10-9.60 4.30-9.70 Mean ± SE 10.20 ± 0.07 8.53 ± 0.14 8.28 ± 0.49 P1 p 1 < 0.001 * p 2 < 0.001 * Phosphorus (meq/l) Range 4.80-5.30 2.70-5.10 2.50-4.60 Mean ± SE 5.04 ± 0.03 3.95 ± 0.10 3.90 ± 0.22 P1 p 1 < 0.001 * p 2 < 0.001 * p 1 : p value for comparing between control and patients *: Statistically significant at p ≤ 0.05 Hematological Results Mean values of WBC count (x10e9), Platelets count (x10e9) and Hemoglobin concentration (g/dl) in normal

Open access

Monika Adamska, Anna Komosa, Tatiana Mularek, Joanna Rupa-Matysek and Lidia Gil

] Palladini, G., et al., Identification of amyloidogenic light chains requires the combination of serum - free light chain assay with immunofixation of serum and urine . Clin Chem, 2009. 55 (3): p. 499-504. 10.1373/clinchem.2008.117143 Palladini G. Identification of amyloidogenic light chains requires the combination of serum-free light chain assay with immunofixation of serum and urine Clin Chem 2009 55 3 499 504 [25] Campo, E., et al., The 2008 WHO classification of lymphoid neoplasms and beyond : evolving concepts and practical applications . Blood, 2011. 117 (19

Open access

Agnieszka Szymczyk, Aleksandra Nowaczyńska, Maciej Korpysz, Helena Donica, Agnieszka Bojarska-Junak, Monika Długosz-Danecka, Waldemar Tomczak, Ewa Wąsik-Szczepanek and Iwona Hus

characteristics of the study group and prognostic factors are presented in table I . Table I Clinical and laboratory characteristics of the study group Age Md (years) ± SD (min.-max.) 64.4 ± 9.5 (44–85) Sex female 31 man 28 Clinical stage according to the Rai classification early (0-I) 37 advanced (II-IV ) 22 CD38 (cut-off point 30%) positive 16 negative 43 ZAP-70 (cut-off point 20%) positive 18 negative 41 Cytogenetic aberrations del17p 9/25 del11q 11/25 WBC (G/l) M ± SD (min

Open access

Michał Taszner, Agata Szymańska and Maria Bieniaszewska

Typ PMBCL 6 BCLU-DLBCL/BL 5 BCLU-DLBCL/cHL 1 ALCL, ALK+ 1 Stadium choroby I/II 7 III/IV 6 Schemat leczenia Zastosowano schemat leczenia opisany wcześniej przez Wilsona i wsp.[ 13 ]. Dawki etopozydu, doksorubicyny i cyklofosfamidu były zwiększane o 20% w stosunku do dawki z poprzedniego cyklu, do momentu wystąpienia nadiru bezwzględnej liczby neutrofili (ANC, absolute neutrophil count) poniżej 0,5G/l i/lub nadiru płytek poniżej 25G/I. W przypadku wystąpienia nadiru płytek poniżej 25G

Open access

Mateusz Nowicki, Piotr Stelmach and Anna Szmigielska-Kapłon

tyrosine kinase Tie-2, are important players in angiogenesis regulation [ 22 , 23 ]. ANGPT1, an agonist of the TIE-2 receptor is expressed in bone marrow niche by perivascular cells, osteoblasts, HSC and megakaryocytes [ 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 ]. During angiogenesis, ANGPT1 significantly promotes the conversion of the endothelial cell layer to multicellular vascular structures, by enhancing interaction between EC and pericytes [ 22 , 25 , 30 ]. ANGPT1 is associated with migration, adhesion, and survival of EC. Furthermore, it is also a very important

Open access

Cristiane da Silva Rodrigues de Araújo, Mirna Maira Bezerra Calazan do Carmo, Claudia de Alvarenga Maximo and Sílvia Maia Farias de Carvalho

-305. Bartholomew C. Jack N. Edwards J. Charles W. Corbin D. Cleghorn F.R. Blattner W.A. 1998 HTLV-I serostatus of mothers of patients with adult T-cell leukemia and HTLV-I-associated myelopathy/tropical spastic paraparesis Journal of Human Virology 1 302 305 [2] Bazarbachi, A., Suarez, F., Fields, P. & Hermine O. (2011) How I treat adult T-cell leukemia/lymphoma. Blood , 118 (7):1736-1745. 10.1182/blood-2011-03-345702 Bazarbachi A. Suarez F. Fields P. Hermine O. 2011 How I treat adult T-cell leukemia/lymphoma Blood 118 7 1736 1745 [3] Bittencourt, A.L., Vieira, M.G

Open access

Łukasz Klasa, Alicja Sadowska-Klasa, Agnieszka Piekarska, Magdalena Dutka, Maria Bieniaszewska, Dariusz Wydra and Jan Maciej Zaucha

anogenitalnej opisano po raz pierwszy w 1982 roku z szacowaną częstością na poziomie 3% [ 4 ]. Duże niedoszacowanie częstości występowania GvHDgyn wynikało z braku standardowej opieki ginekologicznej po allo-HCT, niedostatecznej wiedzy ginekologów na temat cGvHD oraz braku skarg zgłaszanych przez same pacjentki [ 4 , 7 ]. Obecnie częstość GvHDgyn u pacjentek po allo-HCT według różnych publikacji szacuje się na 25-60% [ 4 , 5 , 7 , 8 , 9 , 10 , 25 , 26 ]. Dolegliwości zgłaszane przez kobiety są mało specyficzne: świąd, pieczenie, suchość, uczucie obrzęku i puchnięcia