Search Results

1 - 2 of 2 items :

  • Engineering x
  • Materials Sciences x
  • Physics, other x
Clear All
Latin American Space Research - Challenges and Opportunities

_131041506.htm [access: 2.02.2017]. [21] http://www.satmex.com.mx [access: 20.01.2017]. [22] Sánchez A., 2012, “Latin America space programs”, The Space Review, 27.08.2012., http://www.thespacereview.com/article/2143/1 [access: 2.02.2017]. [23] http://www.eutelsat.com/en/home.html [access: 2.02.2017]. [24] Messier D., 2011, „Will a new space power rise along the Atlantic?”, The Space Review, 15.08.2011., http://www.thespacereview.com/article/2143/1 [access: 10.03.2017]. [25] https

Open access
Comprehensive Aviaton System of Flying Crew Improving Safety in the Aircraft Operation

kosmonautyki Wydawca Magnum X Sp. zo.o, Warszawa. [24] Łaz M., 2014, “Lotnictwo Republiki Francuskiej w latach 2014-2019” Lotnictwo nr 3/2014 Magazyn miłośników lotnictwa wojskowego, cywilnego i kosmonautyki Wydawca Magnum X Sp. zo.o, Warszawa. [25] Müller H. Stolár M., 2006, “Siły Powietrzne Chorwacji” Przetłumaczył: Andrzej Kiński Lotnictwo nr 6/2006 Magazyn miłośników lotnictwa wojskowego, cywilnego i kosmonautyki Wydawca Magnum X Sp. zo.o, Warszawa. [26] “MiG-21 tylko dla doświadczonych pilotów, 2012, Przegląd Sił Powietrznych nr 03 (60) Kwartalnik

Open access