Search Results

1 - 4 of 4 items :

  • "vibraţii" x
  • Bioengineering and Biomedical Engineering x
Clear All

Vibro Expert Diagnosis System", Springer Nature, 2018 [5] Ionel Rusa, Cornel Marin, Marius Baidoc " Case Study Regarding Measurements Implemented with the Repair Entry a Hydrogregate Campela with Vibro Expert Diagnosis System" Proceedings of the International Conference of Mechatronics and Cyber- MixMechatronics - 2017", Springer Nature, 2018 [6] Bill Powel, Tony Burnet Automated machinery maintenance. [7] S.C. VIBRO SYSTEM S.R.L. www.vibrosystem.ro - BULETINE DE MĂSURARE A NIVELULUI GLOBAL DE VIBRAŢII RELATIVE NR. 1 ; NR. 2 şi NR. 3 [8] S.C. VIBRO SYSTEM S.R.L. www

REFERENCES [1] Case study regarding measurements implemented with the repair entry a hydrogregate CAMPELA with vibro expert diagnosis system – Ionel Rusa, Cornel Marin, Marius Baidoc - International Conference ICOMECYME 2017, Bucharest, Romania [2] Some results of vibroacustical diagnosis for industrial equipment in LUKOIL REFINERY–Ionel Rusa, Cornel Marin - 8 th International Conference MECAHITECH‘16, Bucharest, Romania [3] Introducere în vibraţii - Ref.Doc.MI 119 – Notă tehnică / Mobil Industrial – Piteşti (2013) [4] Mentenanţa utilajelor dinamice vol. 1

REFERENCES [1] Introducere în vibrații - Ref. Doc. MI 119 – Notă tehnică / Mobil Industrial – Pitești (2013) www.mobilindustrial.ro [2] Mentenanța utilajelor dinamice vol. 1 – Mobil Industrial AG – Pitești (2011) www.mobilindustrial.ro [3] Vibration Calibration Technique and basics of Vibration Measurement - Torben R. Licht – Singapore 2011 [4] Vibration Monitoring Predictive Maintenance, King, Joseph, W., Industrial Fuel Conference, Purde university 1988 [5] An Introduction to Vibration Analysis Theory and Practice, de Silva, Clarence W. Boca Raton: CRC Press

REFERENCES [1] Bratu, P.P. - IZOLAREA ŞI AMORTIZAREA VIBRAŢIILOR LA UTILAJE DE CONSTRUCŢII. Editura INCERC, Bucureşti 1982 [2] Buzdugan, Gh. Fetcu, L. Radeş, M.– VIBRAŢII MECANICE. Ed. Did. şi Pedagogică Bucureşti, 1982 [3] Bratu, P.P., Drăgan, D. - VIBRAŢIILE MECANICE. TEORIE. APLICAŢII TEHNICE. Editura Impuls, Bucureşti, 1998 [4] Bratu, P.P., Drăgan, D. - VIBRAŢIILE MECANICE.. APLICAŢII. Editura Impuls, Bucureşti, 1998 [5] Bratu, P. P. - VIBRAŢIILE STRUCTURILOR MECANICE. Editura Tehnică, 2000 [6] Voinea, R., Bratosin, D. – ELEMENTE DE MECANICA MEDIILOR CONTINUE