Search Results

1 - 1 of 1 items :

  • "vibraţii" x
  • Engineering x
  • Business Management x
  • Introductions and Overviews x
  • Materials Sciences x
  • Engineering, other x
Clear All

, M. RADEŞ: “Vibraţii mecanice”, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1982. [6]. GH. BUZDUGAN: “Izolarea antivibratorie ”, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 1993. [7]. N. DRAGAN : “Contribuţii la analiza şi optimizarea procesului de transport prin vibraţii - teză de doctorat”, Universitatea “Dunărea de Jos”, Galaţi, 2001. [8]. C.M. HARRIS, C.E .CREDE: “Şocuri şi vibraţii” vol. I-III, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1967-1969 [9]. D. INMAN: “Vibration with Control”, John Wiley and Sons Ltd., New Jersey, 2006. [10]. S. RAO: “Mechanical Vibrations” Fourth Edition, Pearson