Search Results

1 - 3 of 3 items :

  • "vibraţii" x
  • Introductions and Overviews x
  • Engineering x
Clear All

, M. RADEŞ: “Vibraţii mecanice”, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1982. [6]. GH. BUZDUGAN: “Izolarea antivibratorie ”, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 1993. [7]. N. DRAGAN : “Contribuţii la analiza şi optimizarea procesului de transport prin vibraţii - teză de doctorat”, Universitatea “Dunărea de Jos”, Galaţi, 2001. [8]. C.M. HARRIS, C.E .CREDE: “Şocuri şi vibraţii” vol. I-III, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1967-1969 [9]. D. INMAN: “Vibration with Control”, John Wiley and Sons Ltd., New Jersey, 2006. [10]. S. RAO: “Mechanical Vibrations” Fourth Edition, Pearson

References [1] Furiș D., Groza G. (2000). Dinamica plăcilor plane și curbe . Ed. Conspress, București; [2] SR EN 1998-4 (2007). Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistența la cutremur – Partea 4: Silozuri, rezervoare și conducte; [3] Harris C. M., Crede Ch. E. (1969). Șocuri și vibrații . Ed. Tehnică, București (translated from english); [4] P100-1 (2013). Cod de proiectare seismică – Partea I – Prevederi de proiectare pentru clădiri. București; [5] Hampe E. (1982). Flüssigkeitsbehälter , Band 2 Bauwerke, Berlin; [6] Prișcu R., Popovici A., Stematiu

Structural Design Engineers AICPS , Bucharest, No.3, pp.1-17. [14]. Aldea, A., Demetriu, S., Albota, E., Kashima, T. (2007). Instrumental response of buildings. Studies within JICA Project in Romania, Proceedings of ISSRR2007 International Symposium on Seismic Risk Reduction, The JICA Technical Cooperation Project in Romania, pp.157-170. [15]. Andone, C. (2015). Caracteristici dinamice ale unei clădiri înalte identificate din înregistrări seismice și de vibrații ambientale, lucrare de dizertatie, Facultatea de Construcții Civile, Industriale și Agricole, Universitatea