Search Results

1 - 1 of 1 items :

  • "unbuilt land" x
Clear All

poznańskim w latach 1995-2000 (The market in unbuilt land in Poznań and Poznań poviat over the years 1995-2000). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. Motek P., 2009. Wielkość rynku nieruchomości niezabudowanych w powiecie puławskim w latach 1995-2004 (Trading volume of unbuilt land in Puławy poviat over the years 1995-2004). In: Kacprzak E., Maćkiewicz B., Motek P. (eds), Uwarunkowania i rozwój rynku nieruchomości niezabudowanych na obszarach atrakcyjnych turystycznie w powiecie puławskim. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 99-112. Niemczyk R., 2002. Gospodarka