Search Results

1 - 3 of 3 items :

Clear All
Hillsides as Part of the Socio-Cultural Capital and Development Potential of Villages/Regions (Example of Hrušov and Oravská Lesná)

–749). Krajč, P. a kol. (2010). Územný plán obce. Oravská Lesná. Žilina. Kulášová, E. (2013). Ovečka nachovaná, zaobuje i ošatí. Roľnícko-pastierska kultúra oravských Goralov. In: M. Jesenský a kol., Gorali. Veľká kniha o Goraloch Oravy, Liptova a Kysúc . Martin: Matica slovenská (s. 40–64). Lacika, J., Hanušin, J. (2018). Vybrané geografické aspekty vývoja lazníckej krajiny K.Ú. Hrušov. Geografické informácie, 22 (1), 256–272. Lo, M., et al., (2019). Tourists’ perspectives on hard and soft services toward rural tourism destination competitiveness

Open access
The Use of the Socio-Cultural Potential of Local Societies through the Presentation of Cultural Specificities

Ruralis, 38 (1), 21–34. Boissevain, J. (1997). Consuming the Other: Globalization and Mass Tourism in Malta. In: Focal. Globalization/Localization: Paradoxes of Cultural Identity , 30–31 , 107–119. Connerton, P. (1989). How societies Remember. Cambridge: University Press. Corsane, G. E., Davis, P. S., Hawke, S. K., Stefano, M. L. (2008). Ecomuseology: A holistic and integrated model for safeguarding ‘spirit of place’ in the North East of England. In: 16th ICOMOS General Assembly and International Symposium: ‘Finding the spirit of place – between

Open access