Search Results

1 - 1 of 1 items :

  • "temporality" x
  • Theory and History of Education x
  • Specialist Studies in Education x
Clear All

: American Educational Research Association. Covey, S.R. & Merrill A.R. & Merrill R.R. (2005). Najpierw rzeczy najważniejsze [First Things First]. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis. Ferenz K. (2003). Wstęp. [w:] K. Ferenz (red.). Dziecko w codzienności szkolnej. Rocznik Lubuski , t. XXIX, część II, 7–12. Flaherty, M.G. (2003). Time work: Customizing temporal experience. Social Psychology Quarterly , 66, 17–33. Flick, U. (2009). An Introduction to Qualitative Research . Fourth edition. London: Sage Publications. Flick, U. (2011). Jakość w badaniach jakościowych . Przekł. P