Search Results

1 - 1 of 1 items :

  • "szkolenie lotnicze" x
  • Geosciences, other x
Clear All

://en.wikipedia.org/wiki/Brazilian_Air_Force (29.05.2017 r.) [7] https://pl.wikipedia.org/wiki/Brazylijskie_Siły_Powietrzne (29.05.2017 r.) [8] Vukovic D., 2012, “Chorwackie MiG-21” Przetłumaczył: Paweł Bondaryk Lotnictwo nr 2/2012 Magazyn miłośników lotnictwa wojskowego, cywilnego i kosmonautyki Wydawca Magnum X Sp. zo.o, Warszawa. [9] Kraak J., 2015, “Szkoła lotnicza Ecole de Transition Opérationnelle oo.008 „Commandant René Mouchotte” Lotnictwo nr 4/2015 Magazyn miłośników lotnictwa wojskowego, cywilnego i kosmonautyki Wydawca Magnum X Sp. zo.o, Warszawa. [10] Camp P. Watson S.,2004, “Szkolenie lotnicze w