Search Results

1 - 1 of 1 items :

  • "strategic management" x
  • Architecture x
  • Architecture and Design, other x
Clear All
Business Challenges in the Architecture Industry

citu ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanas un vadības pilnveide Rīgas plānošanas reģionā II” ietvaros. Rīga: Rīgas plānošanas reģions, 2012. 30 lpp. 27. Winch, G., Schneider, E. The strategic management of architectural practice. Construction Management and Economics , 1993, Vol. 11, p. 467–473.

Open access