Search Results

1 - 2 of 2 items :

  • Cultural Anthropology x
Clear All
Participatory Observation of the Celebration of Czechoslovakia’s Centenary at the All-Sokol Rally (“Let’s Get Stronger!”)

-17.pdf [Cit. 3. 1. 2019] Luther, D. (2018). Bratislava Česko-Slovenská. Putovanie z monarchie do Slovenského štátu . Bratislava : Marenčin PT. Oppelt, R. (2018). Dokonale utajená a efektivní. Maffie byla baštou československého odboje. Idnes Zprávy 1. 10. 2018. Dostupné na adrese: https://zpravy.idnes.cz/maffieodboj-tomas-garigue-masaryk-prvni-svetova-valka-jindrich-kostrba-rasin-kramar-gal-/domaci.aspx?c=A181020_183834_domaci_kafi [Cit. 28. 12. 2018] Perutka, J. (1973). Pokrokové tradície TV v Československu . Šport-Olympia, Bratislava. Roubal

Open access
Jewish Swimming and Sports Club Bar Kochba Bratislava – the Most Successful Sports Club of Slovakia in the Interwar Period

LITERATÚRA Bergerová, N. (1992). Na križovatke kultúr. Historie československých Židů . Praha: Mladá fronta. Bučka, P. (2001). História armádneho športu na Slovensku , Bratislava FTVŠ UK. Bučka, P. (2012). Športový klub Makkabea Bratislava. Slovenský národopis , 2 (60), 175–186. Bučka, P. (2016). Makabi včera – Makabi dnes . Praha: Magen. Bureš, P., Plichta, J. (1931). Sport a tělesná kultura v Čsl. republice a cizině . Praha: Ministerstvo zdravotnictví a tělesné výchovy. Gerhárd, L. (1932). A Magyar Sport . Budapest

Open access