Search Results

1 - 1 of 1 items :

  • Mechanics and Fluid Dynamics x
Clear All
Behavior Analysis of Minarets at the Destructive Factors Actions

[6] Mehmet Ali Ekrem (1981), “Civilizația turca”, Ed. Sport turism [7] Mictat A. Garlan (2011), “Metodologia cercetării etnopsihologice”, Ed. Lumen Iasi [8] Headqarters of Dewan Bahasa Dan Pustaka, Kuala Lumpur: 6/2013 [9] Beg, MAJ (1981), “Arte plastice în civilizația islamică”, Kuala Lumpur [10] Mehmet Ali Ekrem (1994), “Din istoria turcilor dobrogeni”, Ed. Kriterion, Bucuresti [11] Prof. Univ. Dr. Nuredin Ibram (2007), “Musulmanii din Romania”, Ed. Golden [12] COD DE PROIECTARE SEISMIC, Indicativ P 100-1/2013 [13] COD DE

Open access