Search Results

1 - 3 of 3 items :

  • "shelf life" x
  • Transportation, Logistics, Air Traffic, Shipping x
  • Business Management x
Clear All
Geometrical Features of Seeds of New Pumpkin Forms

oil in 12 cultivars. Food Chemistry , 139 (1-4), 155-161. Sosińska, E., Panasiewicz, M. (2012). Wpływ wilgotności pestek dyni na wybrane właściwości fizyczne. Acta Scientiarum Polonorum, Technica Agraria , 11 (3-4), 47-53. Veronezi, C. M., Jorge, N. (2012). Bioactive Compounds in Lipid Fractions of Pumpkin (Cucurbita sp.) Seeds for Use in Food. Journal of Food Science, 77 (6), 653-657. Vujasinovic, V., Djilas, S., Dimic, E., Romanic, R., Takaci, A. (2010). Shelf life of cold-pressed pumpkin (Cucurbita pepo L.) seed oil obtained with a screw

Open access
Osmotic Dehydration of Apples Under Reduced Pressure Conditions

, 1-13. Shi, X.Q., Fito, P., Chiralt, A. (1995). Influence of vacuum treatment on mass transfer during osmotic dehydration of fruits. Food Research International, 22 , 445-454. Soliva-Fortuny, R.C., Belloso, O.M. (2003). New advances in extending the shelf-life of fresh-cut fruits: a review. Trends in Food Science Technology, 14 , 341-353. Surma, M., Jałoszyński, K., Pasławska, M., Stępień, B. (2013). Analiza procesu suszenia papryki czerwonej w złożu fontannowym z nagrzewaniem mikrofalowym. Agricultural Engineering, 4 (147), 345-354. Wang

Open access
Optimisation of Osmotic Dehydration of Plums

-Chanes. DEStech Publications, Pennsylvania, U.S.A, 275-295. Soliva-Fortuny, R.C., Belloso, O.M. (2003). New advances in extending the shelf-life of fresh-cut fruits: a review. Trends in Food Science Technology , 14 , 341-353. Tarnowski, W. (2011). Optymalizacja i polioptymalizacja w technice . Wyd. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, ISBN 978-83-7365-273-6

Open access