Search Results

1 - 5 of 5 items :

  • "shelf life" x
  • Engineering x
  • Business and Economics x
  • Mechanical Engineering x
Clear All

-Jen, Shaw-Ping Lanc. (1998). Economic Order Quantity of deteriorating items under permissible delay in payments. Computers & Operations Research. Volume 25, Issue 10. Cinzia M. (2016). An EOQ model for perishable products with fixed shelf life under stochastic demand conditions. European Journal of Operational Research 255. p. 388-396. Chanda U., Kumar A. (2019). Optimization of EOQ Model for New Products Under Multi-Stage Adoption Process. International Journal of Innovation and Technology Management. Volume: 16 Issue: 2. Chung Kun-Jen. (1998). A theorem on the

References Ahvenainen, R. (1996). New approaches in improving the shelf life of minimall processes fruits i vegetables. Trends in Food Sciece and Technology, 7 (6), 179-189. Błażejak, S., Chlebowska-Śmigiel, A., Gientka, I., Gniewosz, M. (2010). Wybrane zagadnienia z mikrobiologii żywności . SGGW, Warszawa. Brużewicz, S., Malicki A. (2007). Stan mikrobiologiczny wybranych przypraw i przeżywalność w nich drobnoustrojów. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 4 (53), 99-108. Czapski, J. (1997). Warzywa i owoce o małym stopniu przetworzenia . Materiały konferencji

treatment on mass transfer during osmotic dehydration of fruits. Food Research International, 22 , 445-454. Soliva-Fortuny, R.C., Belloso, O.M. (2003). New advances in extending the shelf-life of fresh-cut fruits: a review. Trends in Food Science Technology, 14 , 341-353. Surma, M., Jałoszyński, K., Pasławska, M., Stępień, B. (2013). Analiza procesu suszenia papryki czerwonej w złożu fontannowym z nagrzewaniem mikrofalowym. Agricultural Engineering, 4 (147), 345-354. Wang, Z., Wei, T., Zhang M. (2015). Effects of vacuum and normal pressure impregnation on water loss

, 139 (1-4), 155-161. Sosińska, E., Panasiewicz, M. (2012). Wpływ wilgotności pestek dyni na wybrane właściwości fizyczne. Acta Scientiarum Polonorum, Technica Agraria , 11 (3-4), 47-53. Veronezi, C. M., Jorge, N. (2012). Bioactive Compounds in Lipid Fractions of Pumpkin (Cucurbita sp.) Seeds for Use in Food. Journal of Food Science, 77 (6), 653-657. Vujasinovic, V., Djilas, S., Dimic, E., Romanic, R., Takaci, A. (2010). Shelf life of cold-pressed pumpkin (Cucurbita pepo L.) seed oil obtained with a screw press. Journal of the American Oil Chemists' Society , 87

advances in extending the shelf-life of fresh-cut fruits: a review. Trends in Food Science Technology , 14 , 341-353. Tarnowski, W. (2011). Optymalizacja i polioptymalizacja w technice . Wyd. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, ISBN 978-83-7365-273-6