Search Results

1 - 1 of 1 items :

  • "self-reference" x
  • European Law, other x
Clear All

-Constitutionalization and Legal Self-Reference. Ratio Juris, 23(1), 41-64. Přibáň, J. (2012). Vlast nebo domov? Ceská otázka v postnacionální spolecnosti. Borgis, s.s. (2014). Novinky.cz. retrieved December 8, 2014, from http://www.novinky.cz/kultura/salon/282596-jiri-priban-vlast-nebo-domov.html. Přibáň, J. (2013). Ranní cervánky globálního konstitucionalismu: O „radostné“ právní vede v postnacionální spolecnosti. Právník, 152(2), 105-123. Rabkin, J. A. (2007). Law without Nations? Why Constitutional Government Requires Sovereign States. Princeton: Princeton University Press. Sadurski