Search Results

1 - 2 of 2 items :

  • "public debt" x
  • Regional and National History x
Clear All
High public debt servicing costs for the agency model of debt management in Poland

References Badurina A.A., Švaljek S., Public debt management before, during and after the crisis , “Financial Theory and Practice”, 2012, 36 (1), pp. 73–100. Cieślik E., Jankowska E., Górniewicz G., Piotrowicz A., Redo J., Redo M., Siemiątkowski P., Ekonomiczne aspekty integracji wybranych państw Europy Środkowo-Wschodniej, Toruń 2015, DOI: 10.12775/TIS.2015.100. Currie E., Dethier J.J., Togo E., Institutional Arrangements for Public Debt Management , “Policy Research Working Paper”, No. 3021, April 2003. Fitch, Podsumowanie IV

Open access
The external debt overhang problem as a threat to global financial security

(8), 2007. Dynus M., Zadłużenie zagraniczne Polski – problem wielu rozwijających się krajów , „Roczniki Naukowe WSB w Toruniu”, Nr 5 (5), 2006. Głuchowski J., Międzynarodowe stosunki finansowe , PWE, Warszawa 1997. IMF, Debt. Use It Wisely , “Fiscal Monitor”, October 2016. IMF, From Banking to Sovereign Stress: Implications for Public Debt , “IMF Policy Paper”, 2015. IMF, Revisiting Japan's Lost Decade , “Regional Economic Outlook: Asia and Pacific-Global Crisis: The Asian Context”, 2009. Jordà O., Schularick M., Taylor A

Open access