Search Results

1 - 1 of 1 items :

  • "modernity" x
  • Labor, Trade Unions x
Clear All
The Need to Support Regional Entrepreneurship. The Evidence from Poland's Eastern Border Regions and the Region of Łódź

Enterprise Development] (2013), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011–2012 [Report on the state of small and medium-sized enterprises in Poland in the years 2011–2012] , Warsaw. Raport. Polskie MSP na drodze ku nowoczesności [Report. Polish SMEs on the road to modernity], Lewiatan 2013. Saar MA (2011), Jak samorządy lokalne mogą wspierać rozwój przedsiębiorczości [How local governments can support the development of entrepreneurship], CeDeWu, Warsaw. Sokołowicz M., E. (2008) Region wobec procesów globalizacji

Open access