Search Results

1 - 1 of 1 items :

  • "modernity" x
Clear All
Two parallel life paths: Aladár Árkay and Ernő Foerk

REFERENCES [1] D ercsényi , B alázs . Árkay Aladár. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967. [2] F oerk , E rnő , [szerk.]. A Magyar Királyi Állami Felső Építő Ipariskola Szünidei Felvételei (reprint). Budapest: Terc Kft., 2002. [3] Á rkay , A ladár . Építő formák a világháború után. Kő- és műkő architektúra. Temetőművészeti, szobrászati és építészeti haviszemle, 13, 1926..: pp 2-4. [4] S trauven , I wan . Victor Bourgeois 1897-1962. Modernity, tradition & neutrality. Rotterdam : Nai010 uitgevers, 2018. [4] P amer N óra : Magyar

Open access