Search Results

1 - 1 of 1 items :

  • "modernity" x
  • Transportation, Logistics, Air Traffic, Shipping x
Clear All
One-page strategic plan: the case of Aarong company from Bangladesh

domination in marketing – basic concepts and consequences in management]. Marketing i Rynek , 11 , 11-16. Siemieniako, D. (2010). Lojalność klientów – historia czy współczesność marketingu [Customer loyalty – history or modernity of marketing]? Marketing i Rynek , 5 , 15-21. Siemieniako, D. (2011). Lojalność relacyjna a zobowiązanie w złożonych związkach usługowych [Relational loyalty and commitment in complex service relationships]. Marketing i Rynek , 8 , 10-15. Siemieniako, D., & Gębarowski, M. (2016). B2B Relationship marketing management in

Open access