Search Results

1 - 10 of 15 items :

  • "management" x
  • Ceramics and Glass x
Clear All
Corrosion problems and solutions in oil, gas, refining and petrochemical industry

. Groysman A (2005) Corrosion of Aboveground Fuel Storage Tanks. Mater. Perform. 44(9):44-48. 121. A. Groysman, The Role of Corrosion Management in Prevention of Corrosion Failures, Paper No. 7252, NACE International 2016 Conference, 6-10 March 2016, Vancouver, Canada, 15 p.

Open access
Nedestruktivní zkoušení trubek pomocí metody LFET, UT a ET / Nondestructive testing of tubes using the LFET, UT and ET methods

Dlouhodobým cílem programu řízení životnosti tlakových částí kotlů je eliminace poruchových odstávek a bezpečné provozování těchto zařízení. K detekci kritických blokací ohybů trubek odloupnutými částicemi epitaktické vrstvy byla ve spolupráci s EPRI vybrána metoda LFET (Low Frequency Electromagnetic Testing) a pro měření celkové tloušťky oxidické vrstvy metoda UT (Ultrasonic Testing), které nacházejí uplatnění zejména v USA. Ultrazvukový tloušťkoměr je použitelný pouze pro feritické materiály. Upravená metoda vířivých proudů (ET) bude sloužit ke stanovení tloušťky epitaktické vrstvy na austenitických ocelích.

Open access
Direct measurement of a dew point in combustion equipment

References ZareNezhad, B.; Aminian, A. Accurate prediction of the dew points of acidic combustion gases by using an artificial neural network model. Energy Conversion and Management   2011 52 , 911-916. Huijbregts, W.; Leferink, R. Latest advances in the understanding of acid dewpoint corrosion: Corrosion and stress corrosion cracking in combustion gas condensates. Anti-Corrosion Methods and Materials   2004 51 (3), 173-188. Ganapathy, V. Calculating dew points of various acid

Open access
Corrosion monitoring of an active/passive state of Zn coatings

et. al.: Active corrosion management in automotive industry: hyphenation of electrochemical noise analysis with artificial neural networks - feasibility study, EUROCORR 2009 - The European Corrosion congress, 6.-10.9.2009, Nice M. Halama et. al.: Korózny monitoring HDG plechov, In: Zborník prednášok: 54. Medzinárodná galvanická konferencia, 12.-12.6.2012, Kočovce, STU Bratislava, 2012

Open access
Efektívny korózny monitoring / Effective corrosion monitoring

acid rain under cyclic conditions, Electrochimica Acta 2006 , 51, 4977-4986. [4] Mills, D.J., Mabbutt, S. Investigation of defect in anticorrosive organic coatings using electrochemical noise measurements, Progress in Organic Coatings 2000 , 39, 41-48. [5] Halama, M., et. al. Active corrosion management in automotive industry: hyphenation of electrochemical noise analysis with artificial neural networks - feasibility study, In Proceedings of EUROCORR 2009 , 6.-10.9.2009, Nice (FR).

Open access
Hodnocení materiálů používaných při readjustaci a ukládání daguerrotypií pomocí modifikovaného Oddyho testu

. Marquis, E. A.; Chen, Y.; Kohanek, J.; Dong, Y.; Centeno, S. A. Exposing the sub-surface of historical daguerreotypes and the effects of sulfur-induced corrosion. Corros. Sci. 2015 , 94 , 438–444. 5. Tétreault, Jean. Airborne Pollutants in Museums, Galleries, and Archives: Risk Assessment, Control Strategies, and Preservation Management. Ottawa: Canadian Conservation Institute; 2003; ISBN: 0-662-34059-0. 6. Kolektiv: Preventivní ochrana sbírkových předmětů. Národní muzeum Praha, 2001. 7. Oddy, W. A. An unsuspected danger in display. Museum Journal

Open access
Exposure tests of copper foils in a slurries of different bentonites

Nuclear Waste Disposal Containers. Corrosion 2019 (available http://corrosionjournal.org/doi/pdf/10.5006/2994 ). 5. Rosborg, B., et al., Corrosion rate of pure copper in an oxic bentonite/saline groundwater environment. Corrosion Engineering, Science and Technology 2011 , 46 (2), 148-152. 6. Hall, D. S.; Keech, P. G., An overview of the Canadian corrosion program for the long-term management of nuclear waste. Corrosion Engineering, Science and Technology 2017 , 52 (S1), 2-5. 7. Kremer, E. P., Durability of the Canadian used fuel container

Open access
Selected types of corrosion degradation of pipelines

Mechanics and Arctic Engineering Transactions of the ASME 2001, 123, 3, 147-151. 24. Baker M. Pipeline Corrosion, 2008. [E-book], Available: https://primis.phmsa.dot.gov/gasimp/docs/FinalReport_ PipelineCorrosion.pdf. 25. Ossai Ch.I. Advances in Asset Management Techniques: An Overview of Corrosion Mechanisms and Mitigation Strategies for Oil and Gas Pipelines, International Scholarly Research Network ISRN Corrosion 2012, 2012, 1-10. 26. Graeme W. Corrosion protection of metals in marine environment. J. Metal Corrosion Protection, Chemistry 2010, ISSN: 2191-1363. 27

Open access
Composition of Alternative Daily Cover Materials with a Perspective of Use of Latvian Local Resources / Alternatīvo ikdienas pārklājumu materiālu sastāva pētījumi ar perspektīvu Latvijas vietējo zemes dzīļu resursu izmantošanai

-93/172, September 1993-[viewed 10 January 2015]. Available from: http://nepis.epa.gov/ 5. ASTM D 6253, Standard Guide for Evaluation and Selection of Alternative Daily Covers (ADCs) for Sanitary Landfills, American Society for Testing and Materials, Philadelphia, PA, USA, 2000. 6. Duffy, D. P. The Impact of ADC [online]. MSW Management, March/April 2010-[viewed 28 December 2014]. Available from: http://www.mswmanagement.com/MSW/Articles/The_Impact_of_ADC_9591.aspx 7. Duffy, D. P. Profits Under the ADC [online]. MSW

Open access