Search Results

1 - 6 of 6 items :

  • "management" x
  • Preservation and Restoration x
Clear All
Volunteer program of the National Museum in 2015–2017

Použité zdroje DROBNÝ, Tomáš. Dobrovolnictví. Prostředník mezi muzeem a veřejností. In: Muzea pro všechny. Handicapovaní a dobrovolníci v kulturních institucích ČR . Praha: Asociace muzeí a galerií, 2012, s. 101–106. ELLIS, Susan J. The volunteer recruitment (And membership development) book . Philadelphia, 2002. GOODLAD, Sinclair a McIVOR, Stephanie. Museum volunteers. Good Practise in the Management of Volunteers . New York: Routledge, 1998. GREENE, Patrick J., The management of volunteers, In: Manual of curatorship. A guide to

Open access
”Cultural and Creative” museums. Introduction to the issue

Behavioral Sciences 110 (2014) 738–746. Citováno z: https://ac.elscdn.com/S1877042813055584/1-s2.0-S1877042813055584-main.pdf?_tid=bad512a2-143e-44bc-ae06-612f135332d7&acdnat=1521390985_3d641e9d106e5ed86cdf8bc7e967f1fc¨ . OCHRANA, František, PLAČEK, Michal, PŮČEK, Milan Jan, ŠIMČÍK, Antonín. Management a hospodaření muzeí . Praha: Karolinum, 2018. NĚMEC, Michal. Význam kulturních a kreativních průmyslů v Evropské unii, České republice a hl. m. Praze . Praha: Útvar rozvoje hlavního města Prahy, únor 2013. PETROVÁ, Pavla. Podpora internacionalizace a

Open access
Muzeum: Muzejní a vlastivedná práce
Museum: Museum and Regional Studies
Open access
Utilisation of a Balanced Scorecard for Museum Management

References AMES, Peter J., A challenge to modern museum management: Meshing mission and market. In: MOORE, Kevin (ed.). Museum management. London: Routledge, 1994, s. 13-19. ISBN 978-0415112796. ANDRESON, Maxwell L. Metric of success in art museums [online]. Washington, 2004 [cit. 25. 1. 2016]. Dostupné z http://cgu.edu/pdffiles/gli/metrics.pdf. BASSO, Antonella a FUNARI, Stefania. A quantitative approach to evaluate the relative efficiency of museums. Journal of cultural economics, 2004, roč. 28, č. 3, s. 195

Open access
The Relevance of Museums

Abstract

The article explores the relevance of today’s museums for modern people. It seeks the re-evaluation or the confirmation of the role of museums in today’s world and it defines the museum as a public service. This logical re-thinking of the existing perception of museums is applied in practice during the preparation of new and innovative projects. New projects are perceived as providing a new chance to ask questions about general topics, and the significance of the institution is demonstrated by its specific undertakings. The preparation of the natural science exhibition is used for demonstrating how partners are involved, while with project preparation the emphasis is mainly placed on sustainability, professional management, partnership and participation.

Open access
Theory as a Platform for the Education of Museum Staff. Development of the Centre for the Study of Museology in the Years 1967–1982

, 1962. Knižnice osvětových aktualit. KIRSCH, Otakar, JAGOŠOVÁ, Lucie. Vývoj Lektorátu muzejnictví 1922–1951. Devadesát let od počátků univerzitního vzdělávání muzejníků v českých zemích. Muzeum: muzejní a vlastivědná práce , 2013, roč. 51, č. 1, s. 3–16. LEISCHING, Julius. Museumskurse. Museumskunde , 1905, roč. 1, č. 2, s. 91–96. LORENTE, Jesús Pedro. The development of museum studies in universities: from technical training to critical museology. Museum management and curatorship . 2012, roč. 27, č. 3, s. 237–252 [cit. 2. 5. 2017]. MENSCH

Open access