Search Results

1 - 2 of 2 items :

  • "magnetic susceptibility" x
Clear All
Contents of Potentially Toxic Metals and Magnetic Susceptibility of Soils Along a Rural – Urban – Rural Gradient in Bratislava City (Slovakia)

efčík P. 1999. Geochemical atlas of Slovak Republic. Part V – Soils. Soil Science and Conservation Research Institute, Bratislava. Č urlík J. & J urkovič Ľ. 2012. Pedogeochémia. Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, 228 p. D’ emilio M., C hianese D., C oppola R., M acchiato M. & R agosta M. 2007. Magnetic susceptibility measurements as proxy method to monitor soil pollution: Development of experimental protocols for field survey. Environ. Monitor. Assess. 125: 137-146. Ď urža O. 1999. Heavy metals contamination and magnetic

Open access
The Development of Freshwater Deltas and their Environmental and Economic Significance / Rozwój I Znaczenie Środowiskowo-Użytkowe Delt W Zbiornikach Śródlądowych

limnicznych w warunkach zróżnicowanej antropopresji na przykładzie regionu górnośląskiego. Katowice: Wyd Uniwersytetu Śląskiego; 2008 (in Polish). [29] Kabata-Pendias A, Pendias H. Biogeochemia pierwiastków śladowych. Warszawa: Wyd Nauk PWN; 1999 (in Polish). [30] Magiera T, Strzyszcz Z, Kostecki M. Seasonal changes of magnetic susceptibility in sediments from Lake Zywiec (south Poland). Water Air Soil Pollut. 2002;141:55-71. DOI: 10.1023/A:1021309301714. [31] Büttner O, Becker A, Keliner S, Kuehn K, Wendt-Potthoff K, Zachmann

Open access