Search Results

1 - 1 of 1 items :

  • "magnetic susceptibility" x
  • Sustainable and Green Chemistry x
  • Engineering x
Clear All
The Development of Freshwater Deltas and their Environmental and Economic Significance / Rozwój I Znaczenie Środowiskowo-Użytkowe Delt W Zbiornikach Śródlądowych

limnicznych w warunkach zróżnicowanej antropopresji na przykładzie regionu górnośląskiego. Katowice: Wyd Uniwersytetu Śląskiego; 2008 (in Polish). [29] Kabata-Pendias A, Pendias H. Biogeochemia pierwiastków śladowych. Warszawa: Wyd Nauk PWN; 1999 (in Polish). [30] Magiera T, Strzyszcz Z, Kostecki M. Seasonal changes of magnetic susceptibility in sediments from Lake Zywiec (south Poland). Water Air Soil Pollut. 2002;141:55-71. DOI: 10.1023/A:1021309301714. [31] Büttner O, Becker A, Keliner S, Kuehn K, Wendt-Potthoff K, Zachmann

Open access