Search Results

1 - 3 of 3 items :

  • "krvni tlak" x
  • Clinical Medicine x
Clear All
Primary health care and alcohol

Primary health care and alcohol

In his famous novel ‘Anna Karenina’ Konstantin Levin, a farmer who is commonly considered to represent the author Leo Tolstoy himself, listens to another farmer's opinions on the land reform. He highly respects these opinions which, as he says, ‘had been brought not by a desire of finding some exercise for an idle brain, but a thought which had grown up out of the conditions of his life’.

Researchers and policy makers, far from the realities of primary health care, seem to be more interested in brief alcohol interventions for hazardous drinkers than do general practitioners or other professionals working in this setting. Should brief intervention be removed to some other setting, buried forever as not being suitable for real life, or would it just now be perfect time for general practitioners and nurses in primary health care to take command of brief interventions and make it suitable for their own setting?

Open access
A Multidisciplinary Approach to Treating Obesity in a Community Health Centre

Abstract

Objectives. The aim of the study is to assess the weight loss programme with regards to the long-term effectiveness of weight reduction and weight maintenance, using completion rate and BMI, blood sugar, cholesterol and blood pressure levels as outcomes. The aim of the study also includes identifying the factors associated with adherence to the programme.

Methods. The programme was developed by a multidisciplinary team. It included 6 months of introduction and another 18 months of maintenance. The data for 397 participants was collected after 24 months.

Results. 346 participants have completed the introduction and 123 have completed the programme. In the introduction, the average weight loss was 12% of the initial weight. The participants, who completed the full programme, lost 9.4% of their initial weight. The participants also significantly (p<0.05) reduced their blood sugar and cholesterol levels, as well as their blood pressure. The factors associated with adherence to the programme are: age over 50, lower educational levels, lower initial weight and higher weight loss in the introduction.

Conclusions. The multi-disciplinary approach to obesity treatment was effective for a selected group of people. The proportion of dropouts was relatively high, but still low compared to similar programmes. Group treatment and mutual support are of a great importance in bringing about and maintaining the changes.

Open access
Prevalence of chronic diseases among adult Slovene population

Ocena Pogostosti Kroničnih Bolezni Med Polnoletnimi Prebivalci Slovenije

Izhodišča: Raziskava, ki jo predstavljamo v prispevku, je del raziskovalne naloge »Razširjenost samozdravljenja v slovenski populaciji«. Prikazati želimo razširjenost kroničnih bolezni v Sloveniji ter značilnosti posameznikov z obravnavanimi boleznimi. Posebno pozornost namenjamo prevalenci kroničnih bolezni v populaciji ter njihovi pojavnosti glede na starost, izobrazbo in zaposlitveni status.

Metode: Raziskava je presečna in temelji na anonimnem vprašalniku, ki smo ga aprila 2009 poslali na dom 1.000 iz telefonskega imenika naključno izbranim polnoletnim prebivalcem Republike Slovenije. Podatke smo statistično analizirali z metodo hi-kvadrat in s t-testom glede na naravo spremenljivk ter opravili multivariatno analizo.

Rezultati: V analizo smo vključili 41,0% vsebinsko pravilno izpolnjenih anket. Ugotovili smo, da je imelo v letu 2008 zdravstvene težave kar 70,5 % anketiranih oseb. Anketirani s kroničnimi boleznimi so bili v povprečju 15 let starejši od anketiranih brez kroničnih težav. Najvišjo povprečno starost smo ugotovili pri anketiranih osebah s sladkorno boleznijo (66,7±11,4), pri bolnikih z rakom (65,1±18,7) in pri bolnikih z revmatskimi boleznimi (64,5±14,6). Bolezni, kot so zvišan krvni tlak, revmatske bolezni, kožne bolezni in sladkorna bolezen, so pogostejše pri anketiranih osebah z nižjo stopnjo izobrazbe. Prav tako je prevalenca vseh bolezni višja pri skupini upokojenih kot pri ostalih anketiranih.

Zaključki: Raziskava je pokazala, da je prevalenca kroničnih bolezni v Sloveniji visoka. Znatno višja je pri ljudeh z nižjim socialno-ekonomskim statusom ter pri upokojenih, zato svetujemo, da v prihodnje posebno pozornost namenimo predvsem odkrivanju in obravnavanju kroničnih bolezni pri omenjenih skupinah slovenskega prebivalstva.

Open access