Search Results

1 - 4 of 4 items :

  • "klasifikacija" x
  • Hygiene and Environmental Medicine x
Clear All
Sustainability and longevity of a psychiatric activity network in Slovenia: proposal services to child psychiatry

References Marušič A, Temnik S. Javno duševno zdravje. Celje: Celjska Mohorjeva družba; Koper: Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, 2009: 69-70. Mednarodna klasifikacija bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične namene : MKB-10 : deseta revizija. Ljubljana: IVZ RS, 2005. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. Washington DC: American Psychiatric Association, 1994. Brandenburg NA, Friedman RM

Open access
Epidemiological surveillance of gastrointestinal communicable diseases in Slovenia from 1999 to 2009

; 10. Pridobljeno 21.1.2010 s spletne strani: http://www. cdc.gov/eid. http://www.cdc.gov/eid Mednarodna klasifikacija bolezni in poškodb. Pridobljeno 27.12.2010 s spletne strani: http://www.ivz.si/Mp.aspx?ni=47&pi=5&_5_id=114&_5_PageIndex=0&_5_groupId=186&_5_newsCategory=&_5_action=ShowNewsFull&pl=47-5.0 EU definicije za prijavo nalezljivih bolezni. Pridobljeno 10.1.2011 s spletne strani: http://www.ivz.si/Mp.aspx?ni=105&pi=5&_5_id=931&_5_PageIndex=0&_5_groupId=155&_5_newsCategory=&_5_action=ShowNewsFull&pl=105

Open access
Self – Reported Depression, Anxiety and Evaluation of Own Pain in Clinical Sample of Patients with Different Location of Chronic Pain / Samoocenjena Depresivnost in Anksioznost Ter Evalvacija Lastne Bolečine V Kliničnem Vzorcu Pacientov Z Različno Lokacijo Kronične Bolečine

Clin N Am 2005; 23: 339-48. 29. John OP, Donahue EM, Kentle RL. The big five inventory--versions 4a. Berkeley: University of California, Institute of Personality and Social Research, 1991. 30. Zung W. Self - rating depression scale. Arch Gen Psychiatry 1965; 12: 63-70. 31. Zung W. A rating instrument for anxiety disorders. Psychosomatics 1971; 12: 371-9. 32. Mednarodna klasifikacija bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične namene MKB-10. 10. revizija. Ljubljana: Inštitut za varovanje

Open access
The effect of an educational intervention in family phisicians on self-rated quality of life in patients with medically unexplained symptoms

klasifikacija bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične namene: MKB-10. 10. revizija. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, 1995. Svetovna zdravstvena organizacija. Mednarodna klasifikacija bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične namene: MKB-10. 10. revizija Ljubljana: Institut za varovanje zdravja Republike Slovenije 1995 9 Smith RC, Gardiner JC, Lyles JS, Sirbu C, Dwamena FC, Hodges A, et al. Exploration of DSM-IV criteria in primary care patients with medically unexplained symptoms. Psychosom Med 2005; 67: 123

Open access