Search Results

1 - 1 of 1 items :

  • "internationalization" x
Clear All
Iassy – Sourse of Local, National and International Talents

, Mirela, (2017), Arta vizuală ieșeană între tradiție și inovație , în Review of artistic education, nr. 13-14/2017, Ed. Artes, Iași 13. Ștefănescu, Mirela, (2018), The Iaşi School of Painting – between myth and reality , publicat în Review of Artistic Education nr. 15 – 16/2018, Ed. Artes, Iaşi 14. Ștefănescu, Mirela, (2018), The contemporary visual arts from Iassy in the light of internationalization, published at the “Alecu Russo” State University from Bălţi, Republica Moldova în cadrul Conferinței Internaționale Valorificarea Strategiilor Inovaționale

Open access