Search Results

1 - 2 of 2 items :

  • "innovation" x
  • Internal Medicine x
  • Paediatric Haematology and Oncology x
Clear All
Progressive arthropathy in the course of immune tolerance induction failure in a child with hemophilia A and FVIII inhibitor – a case report

. Haemophilia 2006;12:102–10. Escuriola Ettingshausen C Kreuz W Recombinant vs plasma-derived products, especially those with intact VWF regarding inhibitor development. Haemophilia 2006 12 102 10 [10] Hartmann J, Croteau SE. 2017 Clinical trials update: Innovations in hemophilia therapy. Am J Hematol 2016; 91:1252–60. Hartmann J Croteau SE. 2017 Clinical trials update: Innovations in hemophilia therapy Am J Hematol 2016; 91 1252 60 [11] Oldenburg J, Mahlangu JN, Kim B, et al. Emicizumab prophylaxis in hemophilia A with inhibitors. N Engl

Open access
Stosowanie leków biopodobnych w hematoonkologii – stanowisko Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów

biologicznego innym jest różna. Podczas gdy w większości państw nie jest możliwa automatyczna substytucja, w Polsce nie jest ona zabroniona. Wynika to najpewniej z braku jakiegokolwiek dokumentu regulującego zasady zastępowalności leków referencyjnych lekami biopodobnymi. W efekcie zarówno Ministerstwo Zdrowia, jak i Narodowy Fundusz Zdrowia propagują pełną zamienialność leków biologicznych z tą samą molekułą. W Stanach Zjednoczonych Biologics Price Competition and Innovation Act (BPCIA) również dopuszcza automatyczną substytucję leków biologicznych uznanych przez FDA za

Open access