Search Results

1 - 8 of 8 items :

  • "innovation" x
  • Business Management, other x
  • Local Government and Administration x
Clear All
Technological Environment as a Factor of Development for Enterprises Providing Accommodation Services

. Kećkeś, A., Tomićić, I. (2017). Augmented reality in tourism-research and applications overview, Interdisciplinary Description of Complex Systems , 15 (2), 157-167. https://doi.org/10.7906/indecs.15.2.5 6. Konovalova, T., Jatuliavićiene, G. (2015). Innovation Development Perspectives in a Hotel Industry by example of Radisson Hotel Chain in Ukraine, Regional Formation and Development Studies , 1 (15), 73-85. http://dx.doi.org/10.15181/rfds.v15il.981 7. Kotler, P., Armstrong, G.A. (1989). Principles of Marketing, London: Prentice-Hall. 8. Mruk

Open access
Intelligent Development of the Countryside – The Concept of Smart Villages: Assumptions, Possibilities and Implementation Limitations

and practice in the UK rural cultural economy. Journal of Rural Studies , 26 (3), 209–218. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2010.01.001 4. Bilbao-Osorio, B., Rodríguez-Pose, A. (2004). From R&D to innovation and economic growth in the EU. Growth Change , 35 (4), 434–455. https://doi.org/10.1111/j.1468-2257.2004.00256.x 5. Bled Declaration for a Smarter Future of the Rural Areas in EU. European Parliament and European Commission, April 2018. 6. Bryden, J.M., Dawe, S.P. (1998). Development strategies for remote rural regions: what do we know

Open access
Opportunities and Barriers for Smart Rural Development in Poland in Light of Field Studies

References/Literatura: 1. Bański, J. (2014). Perspektywy rozwoju polskiej wsi – wybrane zagadnienia. Wieś i Rolnictwo , 4 (165), 13-25. 2. Bański, J. (2017). Rozwój obszarów wiejskich. Wybrane zagadnienia . Warszawa: PWE. 3. Bonfiglio, A., Camaioni, B., Coderoni, S., Esposti, R., Pagliacci, F., Sotte, F. (2017). Are rural regions prioritizing knowledge transfer and innovation? Evidence from Rural Development Policy expenditure across the EU space. Journal of Rural Studies, 53 , 78-87. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2017.05.005 4

Open access
Degree of Environmental Pollution in Poland – Ranking of the Provinces in 2016

ekologiczne – aktywność organizacji pozarządowych. Studia Ekonomiczne i Regionalne, 10 (2), 50-63. 11. Wielewska, I., Kacprzak, M. (2016). Directions of undertaking ecological innovations in agribusiness companies. Acta Scientiarum Polonorum – Oeconomia, 15 (4), 183-193. 12. Wiatrak, A.P. (2017). Potrzeby i kierunki wspierania innowacyjności w agrobiznesie. Problemy Rolnictwa Światowego, 17 (3), 286-297.

Open access
Spatial Diversity of Municipal Capital Companies in Poland

.) Zarządzanie w Jednostkach Samorządu Terytorialnego. Wyd. Placet, Warszawa, s. 37-62. 11. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. 1997, Nr 9, poz. 43 ze zm.). 12. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.). 13. Wollmann H. (2014), Public services in European countries. Between public/municipal and private sector provision-and reverse? In: C. Nunes Silva, J. Bucek (Eds.), Fiscal austerity and innovation in local governance in Europe. Aldershot, Ashgate, s

Open access
New Concepts for Rural Development in the Strategies and Policies of the European Union

References/Literatura: 1. Adamowicz, M. (2004). Wielofunkcyjne gospodarstwa rolne jako podmiot w rozwoju wsi i rolnictwa. W: Wiejskie gospodarstwa domowe w obliczu problemów transformacji, integracji i globalizacji (s. 25-42). Warszawa: Wyd. SGGW. 2. Adamowicz, M. (2016). Smart specialization as a way of strengthening the innovation potential of regions. Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia, 15 (4), 5-15. 3. Adamowicz, M. (2017). Wsparcie rolnictwa Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych na tle zmian w polityce rolnej krajów OECD. W: A

Open access
The Role of the Institutional Support of the Entrepreneur in the Region in the Development of Investment Attractiveness (The Example of Poland)

of business environment institutions under regional operational programs, Journal of Laws [Dz.U.] of 2009, no. 85, item 719. 16. The Knowledge-Based Economy. (2006), OECD, Paris. 17. Tödtling F., Asheim B., Boschma R. (2013), Knowledge sourcing, innovation and constructing advantage in regions of Europe. European Urban and Regional Studies, 20 (2), s. 161-169. 18. Tödtling F., Skokan K., Höglinger Ch., Rumpel P., Grillitsch M. (2013), Innovation and knowledge sourcing of modern sectors in old industrial regions

Open access
Measuring Efficiency of Websites of Agrotouristic Farms from Poland and Slovakia

wpływających na efektywność witryn internetowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, (nr 67 Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 1), s. 591-600. 7. Jasiński A. (2012), Skuteczność promocji z wykorzystaniem internetowych portali agroturystycznych w świetle opinii ich użytkowników. Model portalu internetowego dla regionu. Acta Innovations, nr 4, s. 7-67. 8. Król K. (2015), Funkcjonalność oraz funkcje witryn internetowych gospodarstw

Open access